Lees meer over Wapens

Er zijn weinig internationale verdragen en nationale wetten die banken rechtstreeks aanspreken op hun investeringen in de wapenhandel en -productie. Toch zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig deze investeringen aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren moeten banken hun investeringen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen. Het gaat om dodelijke producten. De markt en handelsstromen zijn bovendien zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen. 

Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens, zou het het beste zijn als banken investeringen erin helemaal vermijden. Banken die hiertoe niet bereid zijn, moeten in ieder geval:

  • investeringen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • bedrijven actief in controversiële wapenhandel uitsluiten van investeringen.