Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren

Laat banken eerlijker investeren.
Geen geld naar wapens voor dictators, vuile energie en kinderarbeid! 
Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Wapens

Er zijn weinig internationale verdragen en nationale wetten die banken rechtstreeks aanspreken op hun investeringen in de wapenhandel en -productie. Toch zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig deze investeringen aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren moeten banken hun investeringen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen. Het gaat om dodelijke producten. De markt en handelsstromen zijn bovendien zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen. 

Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens, zou het het beste zijn als banken investeringen erin helemaal vermijden. Banken die hiertoe niet bereid zijn, moeten in ieder geval:

  • investeringen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • bedrijven actief in controversiële wapenhandel uitsluiten van investeringen.

Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×