Lees meer over Natuur

De steeds snellere achteruitgang van de mondiale biodiversiteit (natuur) is een van de meest urgente milieuzorgen. Het verlies van biodiversiteit brengt enorme potentiële kosten en risico’s met zich mee. Denk aan de vernietiging van leefgebieden, het verlies van de functies van ecosystemen, de bedreiging van de voedselvoorziening en het verdwijnen van geneeskrachtige planten.

Banken zouden moeten investeren in bedrijven en overheden die verder verlies aan natuurwaardes willen voorkomen, en dit principe systematisch in praktijk brengen. Een goed bankbeleid op natuur voldoet onder meer aan de volgende criteria:

  • Bescherming van ecosystemen en natuurlijke leefgebieden;
  • Bescherming van plant- en diersoorten;
  • Bescherming van genetisch materiaal.