Lees meer over Mensenrechten

Banken zijn meestal niet zelf direct betrokken bij mensenrechtenschendingen. Maar als ondernemingen of overheden waarin zij investeren mensenrechten schenden, zijn banken wél medeverantwoordelijk. Daarom hebben banken een duidelijk mensenrechtenbeleid nodig.

Een goed mensenrechtenbeleid van banken betekent onder meer:

  • Een analyse van de investeringen, waarbij gevoelige sectoren, landen en bedrijven worden geïdentificeerd. Deze moeten regelmatig en nauwkeurig worden onderzocht met betrekking tot mensenrechten;
Een procedure om mogelijke gevolgen voor de mensenrechten van een voorgestelde investering te beoordelen met een mensenrechten-effectrapportage;Een duidelijke definitie van activiteiten waarbij de bank niet betrokken wil zijn, gebaseerd op internationale verdragen, standaarden en normen.