Gemiddelde score

Jouw bank investeert jouw spaargeld. Maar weet jij waar dit geld terecht komt? 
Wij zoeken uit of het niet gaat naar bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of betrokken zijn bij controversiële wapens. Of naar bedrijven die grote milieuschade veroorzaken of slecht omgaan met dierenwelzijn. We kijken naar het investeringsbeleid en praktijk.  
De tabel hieronder laat de gemiddelde scores op het BELEID zien. Dit is op basis van 7 thema's en sectoren. De Volksbank  scoort  het hoogst met een score 9 en ING Bank het laagst met een gemiddelde score van 5. 

BEKIJK DE SCORES VAN ALLE THEMAS EN SECTOREN.

De gemiddelde score van De Volksbank ( ASN, SNS , RegioBank)

Het beleid van De Volksbank scoort in dit beleidsonderzoek wederom zeer goed: de bankgroep haalt de maximale score (score 10) voor de thema’s mensenrechten en natuur, en voor de sector wapens. Ook het beleid rond klimaatverandering is zeer goed (score 9,6). De bank is iets vooruitgegaan op het thema belastingen en scoort hier zeer goed (score 8,9). Hoewel de bank bijna een half punt minder heeft gekregen voor haar beleid rondom dierenwelzijn, is de score ook hier nog zeer goed (score 9,3).

Op het thema gendergelijkheid scoort de bank ruim een punt lager dan voorheen. Dit komt doordat er een element aan de FFG-methode is toegevoegd over zero-tolerance met betrekking tot gender-gerelateerd geweld. De bank heeft algemeen beleid tegen geweld, maar het beleid gaat niet specifiek over gender-gerelateerd geweld. Verder heeft De Volksbank deze keer geen punt gekregen voor de professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers die er op gericht zijn gelijke toegang voor vrouwen in senior functies te promoten. De bank scoort echter nog altijd goed (score 7,9).

X

De gemiddelde score van Triodos Bank

De beleidsscores van Triodos Bank zijn op het hoge niveau van het vorige beleidsonderzoek gebleven, en op twee thema’s zijn de scores zelfs verbeterd.

Het beleid van Triodos Bank voor mensenrechten en wapens is goed voor de maximale score (score 10). Ook met betrekking tot dierenwelzijn (score 8,9), klimaatverandering (score 8,8) en natuur (score 9,3) doet de bank het zeer goed. Op het thema belastingen scoort de bank ruim voldoende (score 7,1). Het beleid voor gendergelijkheid is verbeterd, al is het nog niet goed genoeg (score 4,5).

X

De gemiddelde score van NIBC

NIBC heeft sinds het vorige beleidsonderzoek haar beleidsscores verbeterd, met name op het thema klimaatverandering. Maar ook het beleid op het gebied van gendergelijkheid en natuur is verbeterd.

Het beleid van NIBC scoort in dit beleidsonderzoek met name goed voor klimaatverandering (score 9,6), natuur (score 9,8), mensenrechten (score 9,3) en wapens (score 9,3). De score voor belasting is twijfelachtig (score 5,0) en die voor gendergelijkheid, hoewel het beleid verbeterd is, ook (score 4,5). Het beleid rond dierenwelzijn scoort onvoldoende (score 3,9).

X

De gemiddelde score van Bunq

Bunq heeft haar bedrijfsmodel flink veranderd sinds het laatste beleidsonderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer in 2020 door een Ierse financieringsmaatschappij voor MKB-bedrijven over te nemen. Ten tijde van het onderzoek bevond bunq zich nog in een overgangsfase en was de bankgroep nog bezig met het formuleren van nieuw beleid dat past bij het nieuwe bedrijfsmodel. Hierdoor daalde de score van bunq op vijf van de zes beoordeelde thema’s, met name op het gebied van belastingen, natuur en dierenwelzijn. Ook de score voor het wapenbeleid is iets gedaald. Het nieuwe klimaatveranderingsbeleid van bunq is echter beduidend sterker dan het vorige (score 7,6).

X

De gemiddelde score van Rabobank

Rabobank heeft haar beleidsscores sinds het laatste beleidsonderzoek op vijf van de zeven onderwerpen verbeterd. Natuur en klimaatverandering kenden de grootste stijgingen. Wat betreft het element natuur is de stijging in score te danken aan de eisen aan bedrijven met betrekking tot het volgen van de Bonn Guidelines en het Cartagena Protocol en aan beter beleid met betrekking tot waterschaarste. Wat betreft klimaatverandering dankt de bank zijn hogere score aan verbetering van het eigen energiegebruik en is de bank transparanter over de broeikasgasuitstoot van bedrijven die de bank financiert of waarin ze belegt. 

Het beleid van Rabobank scoort in dit beleidsonderzoek met name goed voor mensenrechten (score 7,8) en ook de beleidsverbeteringen met betrekking tot natuur hebben tot een goede score geleid (score 8,4). De bank heeft ruim voldoende beleid voor dierenwelzijn (score 7,1), klimaatverandering (score 6,9) en wapens (score 7,3). Het beleid rond belastingen is nog altijd twijfelachtig (score 4,7) en hoewel het beleid rond gendergelijkheid is verbeterd, is de score nog onvoldoende (score 3,6).

X

De gemiddelde score van Van Lanschot

Van Lanschot Kempen heeft haar beleid sinds het vorige beleidsonderzoek op vijf thema's verbeterd. Klimaatverandering kende de grootste stijging van de score. Belastingen, gendergelijkheid, natuur en mensenrechten zijn ook verbeterd.

Het beleid van Van Lanschot Kempen scoort net als bij het vorige beleidsonderzoek goed (score 8) voor mensenrechten. Dit geldt ook voor natuur (8) en de wapensector (8). De beleidsverbetering op het thema belastingen heeft geleid tot een voldoende score (score 6). De bank heeft het beleid met betrekking tot klimaatverandering aanzienlijk verbeterd, al blijft het resultaat twijfelachtig (score 5). Verbeteringen in beleid voor gendergelijkheid leiden nog altijd tot een onvoldoende (score 4). De bank heeft slecht beleid voor dierenwelzijn (score 2).

X

De gemiddelde score van ABN Amro

Het beleid van ABN Amro scoort in dit beleidsonderzoek met name goed voor mensenrechten (score 8,0). Het beleid voor het thema natuur (score 6,3) en voor de sector wapens (score 6,1) is voldoende. De bank scoort op deze thema’s en sector overigens minder dan in het vorige beleidsonderzoek. Ook voor dierenwelzijn krijgt de bank minder punten en dit leidt tot een twijfelachtige score (score 5,2).

ABN Amro scoort weliswaar 1,7 punt hoger voor gendergelijkheid, maar het beleid is nog steeds onvoldoende (score 4,5). Ook op het gebied van klimaatverandering en belastingen scoort de bank lager dan de vorige keer en dit leidt ditmaal tot een onvoldoende (score 3,6), respectievelijk ruim onvoldoende (score 2,9).

De verslechtering van ABN Amro’s scores voor vijf thema’s en de wapensector kent verschillende oorzaken. ABN Amro scoorde niet of minder op gewijzigde en nieuwe elementen voor dierenwelzijn met betrekking tot bijvoorbeeld exotisch leer en de duur van dierentransport. De score voor de wapensector is achteruitgegaan omdat het beleid van de bank nu alleen voor financieringen geldt en niet voor beleggingen. Een belangrijke reden waarom onder meer de score voor belastingen achteruit is gegaan is verder dat de bank niet langer verwacht dat gefinancierde bedrijven zich aan alle OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen houden, maar dat dit alleen wordt verwacht voor de OESO Richtlijnen die verband houden met mensenrechten.

X

De gemiddelde score van ING Bank

Het beleid van ING scoort in dit beleidsonderzoek net als de vorige keer ruim voldoende voor mensenrechten (score 6,9) en voldoende voor natuur (score 6,1). Het beleid is twijfelachtig op het gebied van dierenwelzijn (score 4,9), waar de bank lager scoort dan voorheen, en ook voor klimaatverandering (score 5,4) en de sector wapens (score 5,1). Hoewel het beleid voor gendergelijkheid is verbeterd, scoort de bank nog steeds onvoldoende (score 4,4). Ook het beleid rond belastingen is onvoldoende (score 4,0).

X

Laat banken eerlijker investeren!

Geen geld naar wapens voor dictators, vuile energie en kinderarbeid! 
Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×