Lees meer over Klimaatverandering

Het klimaat op aarde verandert. En doordat wereldwijd de temperatuur oploopt, veranderen ecosystemen. Samenlevingen lopen een groter risico op overstromingen en cyclonen. Dit is een direct resultaat van menselijke activiteiten die zorgen voor hogere concentraties broeikasgassen (zoals CO2) in de atmosfeer.

Investeringen van nu bepalen de CO2-uitstoot in de toekomst. Daarom is het belangrijk om nu strikte doelen te stellen. Banken zijn belangrijke financiers van energieprojecten. En dus kunnen ze een leidende rol spelen bij de overgang naar een minder CO2-intensieve economie. Door strengere standaarden te stellen, kunnen banken helpen de opwarming van de aarde te vertragen of te stoppen.

Een goed klimaatbeleid van banken betekent onder meer:

  • Analyse en rapportage van de bijdrage van de bank aan klimaatverandering;
  • Investeringen verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie;
  • Investeren in de overgang naar een CO2-arme economie;
  • Investeren in aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering in arme landen.