Hoe duurzaam investeren jouw bank,  verzekeraar en pensioenfonds?

Jouw bank gebruikt je spaargeld om te investeren in bedrijven. Jouw verzekeraarbelegt met jouw verzekeringspremie en jouw pensioenfonds belegt jouw pensioenpremie.

Waar komt dit geld terecht?

Wij zoeken uit of het niet gaat naar bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of betrokken zijn bij controversiële wapens. Of naar bedrijven die grote milieuschade veroorzaken of slecht omgaan met dierenwelzijn. We onderzoeken 9 duurzaamheidsthema’s die door alle 'Fair Finance Guides' wereldwijd worden onderzocht, en een aantal sectoren waar grote uitdagingen liggen op het gebied van duurzaamheid.

Zo kun je precies zien hoe duurzaam jouw bank,verzekeraar en pensioenfonds zijn.

Bekijk de scores van de banken,  verzekeraars en pensioenfondsen

Niet tevreden? Laat dit je bank, verzekeraar of pensioenfonds weten, of stap over.

Covid 19 - Naar een verantwoordelijke rol van de financiële sector in wereldwijde crises

De gevolgen van de Covid 19-pandemie worden het sterkst gevoeld door zij die op of onder de armoedegrens leven, en door onder andere gezondheidswerkers, activisten, vluchtelingen, migrerende werknemers en mensen die werken in de informele economie. Dit benadrukt niet alleen het bestaan van grote ongelijkheden in onze samenlevingen, maar ook de aanzienlijke onderlinge verbondenheid van bedrijven en financiële systemen wereldwijd, beslissingen die aan de ene kant van de wereld in directiekamers worden genomen, leiden elders tot lijden.

Lees meer 

Help mee en deel de Eerlijke Geldwijzer

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×