De Eerlijke Geldwijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben banken, verzekeraars en pensioenfondsen in hun beleid vastgelegd over investeringen- en beleggingen, en hoe is de praktijk? De onderzoeken worden uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus.

Hoe wordt ons onderzoek uitgevoerd?

Beleidsonderzoek 
Voor de beleidsonderzoeken wordt naar het investerings-en beleggingsbeleid gekeken van:

1. 8 Nederlandse bankgroepen. Wat staat daarin over toepassing van duurzaamheidscriteria bij het beoordelen van kredietaanvragen van particulieren, bedrijven, banken en overheden? En wat staat er hierover met betrekking tot het beoordelen van beleggingen door de bank?

2. 16 verzekeraars voor beleggingen. Het gaat zowel om beleggingen die voor rekening en risico zijn van verzekeraars als voor die van polishouders.

3. 10 pensioenfondsen voor beleggingen. Wat staat er in het beleid over toepassing van eisen rond duurzaamheid bij het beoordelen van beleggingen? 

De criteria waarop wordt getoetst zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International. 
Er is ook een uitleg van de methodologie, die kun je hier lezen. 

Aan welke eisen goed beleid moet voldoen, is bepaald aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Op basis hiervan wordt het beleid van banken beoordeeld over een aantal specifieke thema’s en sectoren. Ook het beleid voor vermogensbeheer wordt beoordeeld.

Van iedere bank , verzekeraar en pensioenfonds wordt een profiel gemaakt, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores op de verschillende thema’s en sectoren. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. 

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen slechts één van de elementen van verantwoord investeren/beleggen. Zeker zo belangrijk is de vraag of de financiele instellingen zich in de praktijk houden aan de standaarden en aan hun eigen beleid. Daarom onderzoeken we ook de investerings-en belegginspraktijk van de financiele instellingen. Scroll naar beneden voor voorbeelden van praktijkonderzoeken.