Postgegevens
Projectgroep Eerlijke Bankwijzer t.a.v.:
Oxfam Novib
Postbus 30919
2500 GX Den Haag
T: 070 342 16 21

Projectgroep Eerlijke Verzekeringswijzer t.a.v.:
Amnesty International
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
T: 020 – 626 44 36 

Projectgroep Eerlijke Pensioenwijzer t.a.v.
PAX
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
T: 030 – 233 33 46

Contactinformatie voor de pers:
Eerlijke Bankwijzer:
Oxfam Novib
Jules van Os: 06 51573683 
jules.van.os@oxfamnovib.nl

Eerlijke Verzekeringswijzer:
Amnesty International:
Ruud Bosgraaf: (020) 77 33 667 of 06 23 3415 33
r.bosgraaf@amnesty.nl

Eerlijke Pensioenwijzer:
PAX
Sanne-Louise de Bruin: 0657520569
sl.debruin@paxforpeace.nl

Voor algemene en Eerlijke Bankwijzer vragen:
info@eerlijkegeldwijzer.nl 

Voor vragen over de Eerlijke Verzekeringswijzer:
info@eerlijkeverzekeringswijzer.nl 

De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van: