Lees meer over Belastingen

Volgens het Tax Justice Network lopen overheden door belastingparadijzen jaarlijks zo’n 255 miljard dollar aan belastinginkomsten mis. De OECD schat dat ontwikkelingslanden op deze manier jaarlijks meer dan het driedubbele van de verkregen ontwikkelingshulp aan belastinginkomsten mislopen.

Niet alleen burgers, maar ook banken en bedrijven hebben baat bij de publieke voorzieningen in de landen waar ze actief zijn. Ze hebben dan ook de verantwoordelijkheid om in ieder land belasting te betalen en om hier open over te zijn. Toch profiteren veel internationaal opererende banken, bedrijven en rijke particulieren van internationale verschillen in belastingpercentages en gaten in nationale belastingregels.

Het is belangrijk dat banken ook op belasting en corruptie worden getoetst. Een goed beleid op dit gebied betekent onder andere:

  • De bank rapporteert transparant over zijn belastingbetalingen per land;
  • De bank verleent geen financiële diensten aan bedrijven of particulieren die zich structureel schuldig maken aan belastingontduiking.