Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren

Laat banken eerlijker investeren.
Geen geld naar wapens voor dictators, vuile energie en kinderarbeid! 
Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Gendergelijkheid

Door traditionele rolpatronen en toegeschreven eigenschappen, zijn de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen ongelijk. Zo ligt het armoedepeil onder alleenstaande vrouwen hoger dan onder mannen, zowel in ontwikkelde als minder ontwikkelde landen.

Ook is de werkgelegenheid onder vrouwen lager en zijn vrouwen eerder werkzaam in kwetsbare beroepen. Er werken minder vrouwen dan mannen in topfuncties en bij gelijke functies en werkervaring, is het salaris van vrouwen vaak lager.

Een goed bankenbeleid op het gebied van gendergelijkheid betekent onder meer: 

  • De bank verwacht van bedrijven waarin de bank investeert een zerotolerancebeleid voor alle vormen van genderdiscriminatie ten aanzien van werk en beroep, inclusief verbale, fysieke en seksuele gedragingen. De bank voert zelf ook dergelijk beleid.

  • De bank kan gendergelijkheid bevorderen door als werkgever doorstroming van vrouwen naar topposities te stimuleren;

  • In de beloningssystemen van de bank worden mannen en vrouwen gelijk betaald in vergelijkbare functies en met vergelijkbare werkervaring.

Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport en zie ook het op 5 maart 2020 gepubliceerde praktijkonderzoek gendergelijkheid.  

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×