Lees meer over Voeding

Bedrijven die opereren in voedselketens hebben te maken met vele duurzaamheidsuitdagingen. De wereldbevolking groeit en de vraag naar landbouwproducten stijgt. Dit zorgt voor aantasting van ecosystemen en biodiversiteit. Andere problemen zijn: bodemdegradatie, watertekorten, risico’s door het gebruik van genetisch gemodificeerde zaaizaden, oneerlijke verdeling van voedsel en ongunstige handelsvoorwaarden voor ontwikkelingslanden.

De Food and Agriculture Organization (FAO) heeft richtlijnen voor voedselzekerheid ontwikkeld op basis van vier kernwaarden: beschikbaarheid, toegang, gebruik en stabiliteit. Om de hele wereldbevolking verantwoord te voeden, zal de landbouw- en voedingsindustrie overal op duurzame manier moeten produceren. Met respect voor de belangen van mens, milieu en dieren. Ongunstige handelsvoorwaarden, verstorende subsidies en dumppraktijken moeten worden voorkomen en afgebouwd.

Een goed beleid van pensioenfondsen op het gebied van voeding betekent onder andere:

  • Streven naar sociale en ecologische certificering van landbouwproducten en -productiesystemen;
  • Respecteren van de rechten van lokale gemeenschappen en inheemse volken;
  • Sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak.