Hoe scoren fondsen op

Help je pensioenfonds te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw pensioenfonds stuur een compliment of een klacht.

Lees meer over Wapens

Er zijn weinig internationale verdragen en nationale wetten die pensioenfondsen en andere financiële instellingen rechtstreeks aanspreken op hun beleggingen in de wapenhandel en -productie. Toch zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig deze beleggingen aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren moeten pensioenfondsen hun beleggingen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen. Het gaat om dodelijke producten. De markt en handelsstromen zijn bovendien zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen. 

Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens, zou het het beste zijn als verzekeraars beleggingen erin helemaal vermijden. Pensioenfondsen die hiertoe niet bereid zijn, moeten in ieder geval:

  • beleggingen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • bedrijven actief in controversiële wapenhandel uitsluiten van beleggingen beleggingen.

Lees meer over de beoordeling van pensioenfondsen in ons laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×