Lees meer over Arbeidsrechten

Het beschermen van mensen in hun werkomgeving is een fundamentele verantwoordelijkheid van bedrijven en regeringen. Werknemers hebben recht op:

  • goede arbeidsomstandigheden: veilig en gezond werk, geen discriminatie;
  • goede arbeidsvoorwaarden: beloning, werktijden, voorzieningen, e.d.;
  • respecteren van hun arbeidsrechten, zoals het recht op organisatie en op collectieve onderhandelingen.

Deze basisrechten gelden voor alle werknemers, ongeacht ras, geslacht of religie. Ze helpen een sterke beroepsbevolking te creëren, die bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal.

Daarnaast dragen arbeidsrechten bij aan de democratisering van samenlevingen, en dus aan een gunstiger vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze deze basisrechten respecteren. Het beleid van pensioenfondsen moet ervoor zorgen dat alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die aan deze criteria voldoen.