lees meer over Gendergelijlheid

Door traditionele rolpatronen en toegeschreven eigenschappen, zijn de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen ongelijk. Zo ligt het armoedepeil onder alleenstaande vrouwen hoger dan onder mannen, zowel in ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Ook is de werkgelegenheid onder vrouwen lager en zijn vrouwen eerder werkzaam in kwetsbare beroepen. Er werken minder vrouwen dan mannen in topfuncties en bij gelijke functies en werkervaring, is het salaris van vrouwen vaak lager.

Een goed beleid van pensioenfondsen op het gebied van gendergelijkheid betekent onder meer:

  • De pensioenfonds verwacht van bedrijven waarin ze belegt een zerotolerancebeleid voor alle vormen van genderdiscriminatie ten aanzien van werk en beroep, inclusief verbale, fysieke en seksuele gedragingen. De pensioenfonds voert zelf ook dergelijk beleid;
  • De pensioenfonds kan gendergelijkheid bevorderen door als werkgever doorstroming van vrouwen naar topposities te stimuleren;
  • In de beloningssystemen van de pensioenfonds worden mannen en vrouwen gelijk betaald in vergelijkbare functies en met vergelijkbare werkervaring.