Hoe scoren fondsen op

Help je pensioenfonds te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw pensioenfonds stuur een compliment of een klacht.

Lees meer over Olie en gas

Meerdere processen binnen de olie- en gassector beschadigen het milieu. Boorplatforms, faciliteiten voor olie- en gasproductie, affakkelinstallaties en raffinaderijen vervuilen het land, de lucht en het water. Hoge olieprijzen en de drang om reserves aan te vullen laten oliemaatschappijen steeds dieper doordringen in ecologisch kwetsbare regio’s, van de Amazone tot de poolstreken.

Breuken in pijpleidingen – door natuurlijke oorzaken of sabotage – kunnen leiden tot bodem- en waterverontreiniging en tot ontploffingen en branden. Olie uit verongelukte tankers heeft al vele zeegebieden en kustlijnen vervuild. 

Pensioenfondsen kunnen hun invloed aanwenden om langetermijneffecten en mensenrechtenschendingen door activiteiten van de olie- en gassector tegen te gaan.

Het beleggingsbeleid van een ideale pensioenfonds benadrukt dat de belangrijkste uitdaging voor deze sectoren bestaat uit het verder ontwikkelen van duurzame energievoorzieningen.

Daarnaast zou het beleid van pensioenfondsen sociale en milieunormen moeten bevatten op onder meer de volgende gebieden:

  • Olietransport;
  • Afvalbeheer;
  • Transparantie en belastingontduiking;
  • Erkenning van lokale wetgeving en soevereiniteit over het gebruik van grondstoffen.

Lees meer over de beoordeling van pensioenfondsen in ons laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×