Beleid banken op belastingontwijking nog steeds ondermaats

24 mei 2023

Bij vijf van de acht onderzochte Nederlandse banken blijft beleid voor aanpak van belastingontwijking door zakelijke klanten onvoldoende. ABN Amro, ING, Rabobank, bunq en NIBC scoren een 5 of lager. Uit het nieuwe beleidsonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt verder dat het beleid op zeven duurzaamheidsthema’s vooral bij kleinere banken, zoals NIBC en Van Lanschot Kempen, verbeterd is. Dit geldt niet voor de grootbanken ING en ABN Amro. ING blijft hekkensluiter met 5 onvoldoendes.

Goed om te zien dat kleinere banken vaak met minder menskracht dan grootbanken echt stappen hebben gezet om hun beleid op duurzaamheid te verbeteren. De scores van NIBC en Van Lanschot Kempen stijgen, terwijl die van ABN Amro en ING achterblijven. De aanpak van belastingontwijking door zakelijke klanten is ronduit teleurstellend. 5 van de 8 banken scoren hier nog steeds een onvoldoende.' Barbara Oosters, projectleider Eerlijke Bankwijzer: ‘ Barbara Oosters projectleider Eerlijke Bankwijzer

Hoe doen de banken het?

  • De Volksbank en Triodos hebben het beste bankbeleid op duurzaamheid van alle onderzochte banken. Zij scoorden gemiddeld een 9 respectievelijk een 8 voor hun beleid op de 7 onderzochte duurzaamheidsthema’s. Triodos, die al goed beleid heeft op verschillende thema’s, behaalde een hogere score vanwege aangescherpt beleid op gendergelijkheid, die ging van een score 4 naar score 5. De Volksbank haalde 2 hogere scores op belastingen (score 9) en klimaatverandering (score 10).

  • NIBC komt als sterkste stijger in de top 3. NIBC verbeterde haar beleid voor onder meer klimaatverandering (score 10) en natuur (score 10). Ook op gendergelijkheid verbeterde NIBC haar beleid, en ging van een score 3 naar 5. Dierenwelzijn (score 4) en belastingen (score 5) zijn niet verbeterd.

  • Rabobank is de enige grootbank die geen achteruitgang, maar een lichte verbetering van het beleid laat zien. Op het thema natuur (score 8) doet de bank het goed door verbeterd beleid op genetisch gemodificeerde gewassen en waterschaarste. Ook op klimaat verbeterde de bank beleid door transparanter te rapporteren over de broeikasgasuitstoot van bedrijven die de bank financiert of waarin ze belegt. Voor gendergelijkheid werd het beleid iets verbeterd, maar gendergelijkheid (score 4) en belastingen (score 5) blijven ondermaats.

  • Bunq heeft haar bedrijfsmodel flink veranderd sinds het laatste beleidsonderzoek. Ten tijde van het onderzoek bevond bunq zich nog in een overgangsfase en was de bankgroep nog bezig met het formuleren van nieuw beleid dat past bij het nieuwe bedrijfsmodel. Hierdoor daalde de score van bunq op vijf van de zes beoordeelde thema’s, met name op het gebied van belastingen, natuur en dierenwelzijn. Ook de score voor het wapenbeleid is iets gedaald. Het nieuwe klimaatbeleid van bunq is wel aanmerkelijk sterker (score 8).

  • Van Lanschot, verbeterde haar beleid voor belastingen, klimaatverandering, gendergelijkheid, natuur en mensenrechten. De beleidsverbetering op het thema belastingen heeft geleid tot een voldoende (score 6). De bank heeft het beleid met betrekking tot klimaatverandering aanzienlijk verbeterd, al blijft er nog veel ruimte voor verdere aanscherpingen (score 5). Ondanks verbeteringen in beleid voor gendergelijkheid, leidt dit nog niet tot een voldoende (score 4). De bank heeft ook nog beperkt beleid rond dierenwelzijn (score 2,0).

  • Bij ABN Amro zien we dat de scores, met uitzondering van gendergelijkheid, dalen. Deels komt dat doordat de bank achterblijft met het ontwikkelen van nieuw duurzaamheidsbeleid in lijn met internationale afspraken en verdragen. ABN Amro blijft lage scores houden op de thema’s belastingen (score 3), dierenwelzijn (score 5), en klimaatverandering (score 4). Op gender heeft ABN Amro zich ingespannen om intern de gendergelijkheid te verbeteren, maar er blijft nog veel ruimte voor verbetering door bv van bedrijven te vragen dat ze een nultolerantie beleid hebben ten aanzien van gender-gerelateerd geweld op de werkplek. Ook blijft ABN Amro goed scoren op het thema mensenrechten (score 8).

  • ING blijft hekkensluiter met 5 onvoldoendes op belastingen (score 4), gender (score 4), dierenwelzijn (score 5), wapens (score 5), klimaatverandering (score 5). Enkel op klimaat en gender maakte ING een paar kleine beleidsstappen, maar onvoldoende om boven een score 5 uit te komen.

 

Belastingen
Beleid tegen belastingontwijking schiet tekort bij 5 banken. ABN Amro, ING en Rabobank, bunq en NIBC scoren een 5 of lager. Zij vragen de bedrijven die zij financieren bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen, afspraken met belastingautoriteiten of rapportages voor ieder land waarin zij actief zijn. Daarnaast verwachten ze niet van deze bedrijven dat ze een systeem hebben om direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontwijking of zelfs ontduiking. Enkel Van Lanschot Kempen (score 6) en de Volksbank (score 9) verbeterden hun beleid op belastingen. Bunq zit in een overgangsfase van bedrijfsmodel waardoor beleid (tijdelijk) verslechterde.

Doe aangifte tegen het belastingbeleid van ABN Amro, ING, Rabobank, Bunq en NIBC