ING blijft achter financiering van omstreden Indonesische kolencentrale staan.

23 april 2023

Den Haag, 24 april 2023, Twee jaar geleden diende de Indonesische Eerlijke Bankwijzer, Responsibank een officiële klacht in op de dag van de aandeelhoudersvergadering van ING. Ondanks aantoonbare corruptie en schending van milieu- en mensenrechten, laat ING weten achter de financiering van de kolencentrale in Indonesië te blijven staan zonder bij te dragen aan herstel voor slachtoffers. Dit is in strijd met de internationale OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen.  Andere internationale banken trokken zich al eerder terug uit het omstreden project. Vandaag houdt ING in Amsterdam weer haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

‘Pas in januari van dit jaar kreeg de Indonesische bankwijzer een antwoord op haar klacht. Het is mooi dat ING een klachtenmechanisme voor slachtoffers heeft, maar dan moet dat wel werken, aldus Barbara Oosters, projectleider Eerlijke Bankwijzer. ‘Er is geen duidelijke tijdslijn en gedupeerden krijgen niet de informatie die nodig is voor een echte dialoog. De slachtoffers voelen zich niet gehoorden hebben dat ook in een brief aan ING laten weten. Ze overwegen nu andere stappen.’

Brief aan ING

Al jaren roepen internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, waaronder de Eerlijke Bankwijzer, ING op om investeringen in de Cirebon-kolencentrales te stoppen. ING financierde desondanks na de eerste kolencentrale, Cirebon 1, ook de tweede kolencentrale, Cirebon 2, met 125 miljoen dollar.  ING wierp zich zelfs op als coördinator van een consortium van banken. Als coördinator draagt ING extra verantwoordelijkheid naar de omwonenden. Andere internationale banken trokken zich wel terug[1] vanwege de gekende misstanden.

De kolencentrales in Cirebon zorgen ervoor dat 3000 zoutarbeiders, vissers en boeren beroofd zijn van hun levensonderhoud. De Indonesische universiteit stelde onomstotelijk vast dat Cirebon 1 een negatieve impact heeft [2] op de waterkwaliteit en het zeeleven.  En op 14 maart 2023, is tegen een voormalige ambtenaar in het gebied vervolging ingesteld voor het ontvangen van steekpenningen voor Cirebon 2 door de Indonesische anti-corruptie commissie[3]

‘Ondanks deze harde bewijzen komt ING na eigen onderzoek tot de conclusie dat de Cirebon centrale voldoet aan alle duurzaamheidsafspraken. In het rapport van ING staan geen referenties en worden ook geen onafhankelijke bronnen gebruikt. Liefst 10 keer verwijst ING als onderbouwing naar informatie van de gewraakte kolencentrale zelf. Slechts 2 keer wordt er verwezen naar informatie vanuit de slachtoffers zelf. Cruciale onderwerpen uit de klacht van Responsibank, zoals de corruptie rond de vergunning voor de bouw van de tweede kolencentrale, zijn niet onderzocht door ING,’ aldus Oosters. 

‘’In het verleden leefden we van de visserij en zoutteelt en kon ik zo voor mijn kinderen zorgen. Nu is ons gezinsinkomen meer dan gehalveerd en zijn de zoutvelden verdwenen om plaats te maken voor kolencentrales." Sarjum, een omwonende van de kolencentrales, is nu dagloner en moet elke dag op zoek naar werk. Hij verdient slechts 5-8 euro per dag, als hij het geluk heeft om die dag werk te vinden. "Elke dag daalt er zwart gruis neer van de kolencentrale. De meeste bewoners uit ons dorp hebben longziekten en ademhalingsproblemen, waaronder ikzelf. Onze rivieren en het zeewater zijn troebel en te heet geworden, de vis is schaars.’

‘ING neemt gedupeerden zoals Sarjum niet serieus. De bank wuift alle kritiek weg zonder enig onafhankelijk tegenbewijs te leveren. Ernstige schendingen zoals bedreiging van omwonenden die kritiek uitten, zijn niet eens onderzocht. ING’s eigen duurzaamheidsbeleid en klachtenmechanisme is een wassen neus,’ aldus Maftuchan, directeur Responsibank.

Lees hier de klacht van Responsibank

Lees hier het antwoord van ING op de klacht

Lees hier de reactie van gemeenschap die zonder enige compensatie achterblijft

 

[1] BankTrack – Coal in Indonesia: Société Générale pulls out of financing, Crédit Agricole under pressure to follow

[2] (PDF) The Impact of Cirebon Coal-Fired Power Plants on Water Quality in Mundu Bay, Cirebon Regency (researchgate.net)

[3] Former Cirebon Regent Sunjaya Accused Of Receiving Gratification-Bribery IDR 64 Billion (voi.id)