Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Mijnbouw

Veel mijnbouwactiviteiten gebeuren in open groeven. Daardoor wordt de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren in grote gebieden vernietigd. Daarnaast gebruiken mijnbouwbedrijven enorme hoeveelheden water om de mineralen te scheiden van de opgegraven modder. Ook dumpen ze zuur, giftig of zelfs radioactief afval. Zo worden rivieren die mensen, dieren en bossen van water voorzien ernstig vervuild, net als de zeeën waarin de rivieren uitmonden.

Een veelvoorkomend probleem is dat mijnbouwbedrijven de landrechten van de lokale bewoners niet respecteren. Werknemers lijden bovendien vaak onder zeer gevaarlijk werk, erbarmelijke arbeidsomstandigheden en een slecht veiligheidsbeleid. Fundamentele arbeidsrechten worden vaak niet gerespecteerd en soms komt kinderarbeid voor.

Een goed beleggingsbeleid van verzekeraars voor de mijnbouwsector heeft onder meer aandacht voor:

  • Preventie van en reactie op ongelukken en crisissituaties;
  • Minimalisering, beheer en verwerking van mijnafval;
  • Transparantie en het voorkomen van corruptie en belastingontduiking;
  • Erkenning van de lokale wetgeving en de soevereiniteit over het gebruik van grondstoffen;

In november 2022 publiceren we het nieuwste rapport met daarin alle achtergronden bij de onderzoeksbevindingen. De rapporten van de vorige beleidsupdates zijn te vinden onder ‘Onderzoek’

 

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×