Lees meer over Gezondheid

Activiteiten van bedrijven kunnen grote invloed hebben op de gezondheid van medewerkers en de rest van de bevolking. Als mensen niet gezond of minder valide zijn, vermindert meestal hun arbeidsproductie. Ook hun mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving gaan achteruit. Wereldwijd schieten de kosten voor gezondheidszorg omhoog. Voor veel ontwikkelingslanden is dit niet of nauwelijks op te brengen.

Verzekeraars zouden alleen moeten beleggen in bedrijven die hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid serieus nemen en die handelen op basis van het voorzorgprincipe. Een goed beleid op het gebied van gezondheid betekent:

  • Alleen beleggen in bedrijven die zich houden aan alle ILO-verdragen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Dat bedrijven geen chemicaliën gebruiken waarvan de gevolgen voor mens en milieu op de lange termijn onbekend zijn;
  • Dat bedrijven in de farmaceutische sector hun beleid ten aanzien van toegang tot medicijnen voortdurend verbeteren. Bedrijven die bij voortduring slecht scoren in de Access to Medicine Index, zouden niet voor belegging in aanmerking mogen komen.