Lees meer over Transparantie

Als je leven beïnvloed wordt door een economische activiteit – bijvoorbeeld de bouw van een vervuilende fabriek naast je huis – kun je je belangen niet verdedigen als je niet volledig geïnformeerd bent. Je hebt informatie nodig over zowel voordelen als over de kosten en risico’s van zo’n activiteit. Om mensen effectief te laten deelnemen in een beslissingsproces, is er het publieke recht op informatie.

Voor verzekeraars is transparantie misschien nog wel belangrijker dan voor andere bedrijven. Verzekeraars spelen als kapitaalverstrekkers een grote rol in vrijwel alle economische sectoren. En als investeerders dragen zij medeverantwoordelijkheid. Daarom moeten verzekeraars het publiek niet alleen informeren over hun eigen activiteiten, maar ook over de bedrijven, projecten en overheden waarin zij beleggen.

Een goed beleid voor verzekeraars op transparantie betekent onder meer:

  • Publicatie van een duurzaamheidsverslag dat voldoet aan de GRI Richtlijnen voor duurzaamheidverslaggeving;
  • Inzicht in hoe de verzekeraar ervoor zorgt dat beleggingen aan de gestelde voorwaarden voldoen, en welke actie ondernomen wordt als dat niet gebeurt;
  • Publicatie van basisinformatie over bedrijven waarin wordt belegd, inclusief rapportages over sociale- en milieueffecten.