Allianz, Aegon, PFZW en ING financieren de klimaatcrisis

26 oktober 2021

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen steken vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Maar liefst 88% (34,3 miljard euro) van hun beleggingen in de energiesector zat eind 2020 in kolen, olie en gas. Voor leningen tussen 2018 en 2020 was dat 69% (9,1 miljard euro). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. De belangrijkste financiers van fossiele brandstoffen zijn ING, verzekeraars Allianz en Aegon en pensioenfondsen ABP (die ook vandaag met de lancering van ons rapport aankondigde om uit fossiel te stappen) en PFZW. De Eerlijke Geldwijzer wil een klimaatplicht die ervoor zorgt dat financiële instellingen stoppen met de financiering van fossiele energie.

Welke banken, pensioenfondsen en verzekeraars investeren volop in fossiel? 

 • ING was met 9,1 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector in de afgelopen drie jaar. 75% (6,8 miljard euro) van dat krediet ging naar fossiel.
 • ABN Amro doet het met 71% (1,5 miljard euro) ABN Amro nauwelijks beter.

 • ABP had eind 2020 maar liefst 86% (7,3 miljard euro) van haar energiebeleggingen in fossiel zitten. Hiermee is zij van de pensioenfondsen de grootste belegger in fossiel. ABP  kondigde vandaag ook dat ze uit de winning van kolen, olie en gas stappen. Heel goed nieuws. 
 • Bij PFZW was dit 83% (2,4 miljard euro).
 • Bij PMT was dit 95% (2,1 miljard euro).
 • BPF Bouw was dit 88% (1,2 miljard euro).

 • Allianz had eind 2020 90% (14,5 miljard) van haar energiebeleggingen in fossiel zitten.
 • Bij Aegon was dit 93% (3,2 miljard euro).
 • Bij Nationale Nederlanden was dit 66% (0,7 miljard euro).

 

Welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren kleinere bedragen in fossiel?

 • Verzekeraars Athora Netherlands, a.s.r en Achmea hadden eind 2020 respectievelijk 38% (123 miljoen euro), 75% (34 miljoen euro) en 91% (159 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.
 • Van Lanschot had eind 2020 87% (289 miljoen euro) van haar energiebeleggingen in fossiel zitten.
 • Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hadden respectievelijk 89% (11 miljoen euro), 91% (29 miljoen euro) en 94% (18 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.
 • 100% (338 miljoen euro) van de energieleningen van NIBC in de afgelopen jaar ging naar fossiel.
 • Pensioenfondsen Detailhandel, PH&C en StiPP hadden eind 2020 respectievelijk 93% (520 miljoen euro), 74% (192 miljoen euro) en 87% (22 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.    

Welke verzekeraars een pensioenfondsen zijn niet open over hun investeringen?
De beleggingen in de energiesector van pensioenfondsen BPL Pensioen en Pensioenfonds Vervoer konden wegens gebrek aan gegevens niet worden beoordeeld. Zij waren niet transparant over hun investeringen in de energiesector.

 Welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren meer in duurzame energie?

 • Triodos en Volksbank (ASN/SNS) laten zien dat financiële instellingen prima kunnen kiezen voor 100% duurzaam.
 • Bij Rabobank springt vooral de forse stijging van het aandeel duurzaam in het oog, van 63% in 2018 naar 88% in 2020.
 • AthoraNL is de enige grote verzekeraar in Nederland die meer investeert in duurzame energie dan in fossiele brandstof.
 • PME had eind 2020 maar liefst 93% (1 miljard euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten. Maar PME kondigde in september 2021 al aan dat het uit fossiel stapt.
 • Bunq investeert niet in de energiesector.


Klimaatplicht
Dit onderzoek bewijst dat de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun financieringspraktijk te traag en te weinig veranderen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. In september toonde de Eerlijke Geldwijzer in een nieuw praktijkonderzoek al aan dat ook de klimaatambities en plannen van veel financiële instellingen ondermaats zijn. Ondanks vrijwillige onderlinge afspraken van de financiële sector om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We roepen daarom de overheid op een klimaatplicht voor financiële instellingen in te voeren. Dit is een wettelijke plicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen met het 1,5 graad doel.

Advies aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de klimaatcrisis niet financieren.

 1. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden, in olie- en gaswinning in het poolgebied, in kolencentrales en in fossiele infrastructuur

2. Maak een plan voor de versnelde uitfasering van alle investeringen in olie- en gasprojecten en bedrijven, in lijn met het 1,5°C doel van het Klimaatakkoord van Parijs

3.Rapporteer transparant over de genomen maatregelen