Aanbieding klimaatrapporten aan Tweede Kamer

02 november 2021

De Eerlijke Geldwijzer heeft op 02 november twee klimaatrapporten aangeboden aan de commissie van financiën in de Tweede Kamer. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de klimaatplannen van de Nederlandse financiële instellingen ontoereikend zijn om het 1.5 graad-doel van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het tweede onderzoek laat zien dat de meeste Nederlandse financiële instellingen nog volop in fossiel investeren.
Michiel Serveas, directeur van Oxfam Novib  en Wouter Kolk, campagneleider bij Milieudefensie overhandigen namens de Eerlijke Geldwijzer de twee klimaatrapporten en roepen op om een klimaatplicht in te voeren.Bevindingen
• Vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs steken grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen die actief zijn in Nederland nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie.
• 88% (34,3 miljard euro) van hun beleggingen in de energiesector zat eind 2020 in kolen, olie en gas.
• 69% (9,1 miljard euro) van de leningen door Nederlandse banken in de periode 2018-2020 ging naar kolen, olie en gas.

Aanbevelingen aan de overheid

1. Klimaatplicht
De meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen veranderen te traag en te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom pleiten we ervoor om een klimaatplicht in te voeren, een wet die bedrijven, investeerders en banken verplicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen met het 1,5 graad - doel van het Klimaatakkoord van Parijs.

2. Stop nieuwe fossiele investeringen
De meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren nog altijd veel meer in fossiele energie dan in duurzame energie. Wat de overheid hieraan kan doen:

Zorg ervoor dat ze hun leningen en beleggingen voor fossiele energie versneld uitfaseren en dat ze per direct een einde maken aan alle financiering voor:

  • nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas;
  • energieopwekking door kolencentrales;
  • ontginning van teeroliezanden;
  • olie- en gaswinning in poolgebieden;