ABP stopt met investeren in fossiel

26 oktober 2021

Op dinsdag 26 oktober kondigde ABP aan dat het stopt met beleggen in producenten van kolen, olie en gas. Dat is geweldig nieuws. Vooral omdat ABP één van de grootste pensioenfondsen ter wereld is. Uit nieuw klimaatonderzoek van de Eerlijke Geldwijzer, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat ABP één van de grootste belegger is in fossiel. ABP had eind 2020 maar liefst 86% van haar energiebeleggingen in fossiel zitten. Volgens ABP zelf ging het om maar liefst 15 miljard euro. ABP verwacht deze beleggingen tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 te hebben verkocht. Uit eerder onderzoek van de Geldwijzer in september bleek ook al dat ABP onvoldoende doet om te beleggen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

ABP blijft nog wel beleggen in grootverbruikers van fossiele brandstoffen, zoals elektriciteitsproductenten, de automobielindustrie en de luchtvaart. Veel andere verzekeraars, pensioenfondsen en banken hebben nog geen intentie getoond om uit fossiele energie te stappen. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun deel gaan doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Klimaatplicht
De Eerlijke Geldwijzer roept op om een klimaatplicht in te voeren die alle bedrijven en financiële instellingen verplicht om hun activiteiten in lijn te brengen met het 1,5 graad doel van het Klimaatakkoord van Parijs.

Actievoeren helpt
De beslissing van ABP is het bewijs actievoeren werkt: vele duizenden pensioendeelnemers en tal van maatschappelijke organisaties waaronder de Eerlijke Geldwijzer hebben campagne gevoerd opdat ABP uit fossiel zou stappen. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor hun geweldige inzet.

Goed voorbeeld doet volgen?
Andere pensioenfondsen zoals PFZW, PMT en Bpf BOUW, verzekeraars als Allianz, Aegon, Nationale Nederlanden en ING Bank hebben nog geen belofte gedaan om hun miljarden uit fossiele energie terug te trekken. Daarom moeten we nu verder.

We roepen iedereen op ook van deze banken en investeerders te eisen om uit fossiel te stappen.