Farmaceutische bedrijven en toegang tot medicijnen

2019

Praktijkonderzoek "Beleggingen in energiebedrijven"

2018

Delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten

2018

Controversiële wapenhandel

2017

In april 2019 bracht de Eerlijke Verzekeringswijzer een praktijkonderzoek uit over beleggingen van verzekeringsgroepen in negentien farmaceutische bedrijven die zijn opgenomen in de Access to Medicine Index. Het onderzoek richtte zich op deze bedrijven omdat zij de toegang tot medicijnen voor arme mensen kunnen vergroten.Op 27 november 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringspraktijk van banken en verzekeraars in fossiele brandstoffen dan wel duurzame energie.

Op 26 juni 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van verzekeraars in tien delfstofwinnende bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.

Op 2 maart 2017 verscheen het laatste praktijkonderzoek naar de investeringen van tien verzekeringsgroepen in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan onder meer dictaturen en corrupte landen.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×