Veel gestelde vragen

Wat kan ik als consument doen?

Als consument kun je in actie komen door je verzekeraar een klacht of een compliment te sturen. Je kunt natuurlijk ook besluiten over te stappen. Ook kun je de Eerlijke Verzekeringswijzer delen via je sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Pinterest.

Welk type verzekeraars is er geselecteerd en waarom beoordelen jullie verzekeraars?

We beoordelen de zeven grootste levensverzekeraars op de Nederlandse markt. Levensverzekeraars beleggen grote bedragen en vaak in bedrijven overal ter wereld. Ze kunnen dus veel invloed hebben. Ook beleggen levensverzekeraars meestal voor een wat langere termijn dan andere soorten verzekeraars. Vanwege dit lange(re)termijn perspectief en hun grote invloed als aandeelhouders van bedrijven, zijn levensverzekeraars geselecteerd.

Waarom staat mijn verzekeraar er niet tussen?

De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt de zeven grootste levensverzekeraars op de Nederlandse markt. We beoordelen de verzekeraars op ‘groepsniveau’. Dat wil zeggen dat we het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van zowel het moederconcern als de dochterondernemingen beoordelen. Een klant van een verzekeraar wil immers dat de hele financiële groep waarvan de verzekeraar deel uitmaakt, fatsoenlijk belegt. Zo wordt in het geval van levensverzekeraar Loyalis pensioenuitvoerder APG beoordeeld, die voor 100 procent eigenaar is van Loyalis.

Zelfstandige zorg- en/of schadeverzekeraars, zoals CZ, Menzis, VGZ, en Univé, Das en Bovemij, vallen niet onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Sommige niet-zelfstandige zorg- en schadeverzekeraars vallen er, via de connectie met het moederconcern, wel onder. Een overzicht van alle beoordeelde groepen en hun dochterondernemingen vind je door op het driehoekje 'waar is mijn verzekeraar' rechtsboven op deze pagina te klikken. Je kunt dus ook in actie komen (je verzekeraar een klacht of compliment sturen, of overstappen) als je een verzekering hebt bij een dochteronderneming van een beoordeelde verzekeringsgroep.

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt verzekeraars op 21 onderwerpen, thema’s en sectoren. Waarom juist deze?

De onderzochte thema’s zijn de belangrijkste internationale duurzaamheidsthema’s in het werk van de organisaties achter de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het zijn: arbeidsrechten, belastingen, corruptie, dierenwelzijn, gendergelijkheid, gezondheid, klimaatverandering, mensenrechten en natuur. De tien sectoren zijn volgens ons de belangrijkste gevoelige sectoren als het gaat om duurzaamheid. Namelijk: bosbouw, elektriciteitsproductie, financiële sector, maakindustrie, mijnbouw, olie & gas, visserij, voeding, wapens, en woningbouw & vastgoed. Omdat de bedrijfsvoering van de onderzochte verzekeraars zelf ook relevant is, beoordelen we ook het beleid op het gebied van bonussen, en transparantie & verantwoording.

Dit zijn allemaal onderwerpen waarin verzekeringsgroepen een groot verschil kunnen maken. Door hun beleggingsbeleid te verbeteren, kunnen verzekeringsgroepen allerlei problemen helpen oplossen – zoals sociale of milieuproblemen.

Moeten verzekeraars ook beleid maken voor sectoren?

Ja. De Eerlijke Verzekeringswijzer verwacht in principe dat een verzekeraar beleid heeft voor alle door ons onderzochte thema’s en sectoren. Deze sectoren zijn geselecteerd omdat het gevoelige sectoren zijn, met veel duurzaamheidsproblemen. Een verzekeraar hoeft niet per se een apart beleidsdocument te maken voor elke sector. Ook algemeen overkoepelend beleid, met principes die van toepassing zijn op sectoren, gebruiken we bij onze scores. Als een verzekeraar niet of nauwelijks belegt binnen een bepaalde sector, dan verwachten we er ook geen beleid voor. De verzekeraar krijgt dan de score ‘niet actief’.

Is de medewerking van verzekeraars nodig?

We onderhouden een sterke dialoog met de verzekeraars. We informeren ze ruim van te voren welke onderzoeken we van plan zijn uit te voeren. Ook bieden we ze gelegenheid om feedback te geven op de conceptmethodologie en de conceptresultaten. Als het conceptrapport af is, sturen we dat naar verzekeraars zodat ze nogmaals feedback kunnen geven. Twee tot drie weken voor de publicatiedatum krijgen de verzekeraars het definitieve rapport, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de reacties. Als verzekeraars feitelijke, gedocumenteerde en/of redelijke verbetersuggesties geven tijdens de verschillende conceptfases, worden die verwerkt.

Hoe werken we samen met de verzekeraars?

We organiseren per jaar meerdere verdiepingsbijeenkomsten met verzekeraars, en ook dialogen met individuele verzekeraars. Daarin bespreken we de conclusies en aanbevelingen van de (praktijk)onderzoeken. We geven regelmatig feedback op (concept-)beleidsstukken en jaarverslagen van verzekeraars, en nemen actief deel aan stakeholderbijeenkomsten en -enquêtes van verzekeraars. Ook organiseren we, al dan niet samen met één of meer verzekeraars, expertmeetings en leerbijeenkomsten.

Sommige verzekeraars zeggen goed te scoren in internationale vergelijkingssites, maar scoren zwakker in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Hoe kan dat?

Niet alle duurzaamheidsbeoordelaars kijken ook naar de beleggingen van verzekeraars. Soms ligt de nadruk op duurzaamheid van de kantoren van de verzekeringsmaatschappijen, en niet op het beleggingsbeleid. Resultaten worden ook niet altijd door een onafhankelijke bron geverifieerd (dat is wel het geval bij de Eerlijke Verzekeringswijzer). Klik hier voor een overzicht van de kracht en zwaktes van verschillende duurzaamheidsbeoordelaars.

Waarom beoordelen jullie een verzekeraar op het beleid van de groep waar ze bij hoort?

Dat is omdat het beleid van een verzekeraar vaak op groepsniveau wordt gemaakt en toegepast. Alle bedrijfsonderdelen binnen een financiële groep moeten zich er dan aan houden. Sommige verzekeraars hebben niet eens eigen beleid, maar alleen het groepsbeleid. Soms heeft een dochteronderneming wel eigen beleid. Ook dan wordt de dochteronderneming op groepsniveau beoordeeld, omdat de hele groep verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Waarom wordt Vivat niet op groepsniveau beoordeeld?

Vivat vormt de enige uitzondering op onze benadering om het beleid van de hele verzekeringsgroep te beoordelen. We hebben daarvoor gekozen omdat Vivat een bijzondere positie heeft. Vivat is in 2015 overgenomen door de Chinese verzekeraar Anbang. Ze is dus een jonge Nederlandse dochter van een Chinees verzekeringsconcern, een die veelal zelfstandig opereert en een opvallende speler op het gebied van duurzaamheid in het Nederlandse verzekeringslandschap is. Daarom beoordelen we vooralsnog het beleid en de praktijk van Vivat, en niet dat van Anbang.

Zegt de beoordeling iets over de bedrijfsvoering van de verzekeraars?

Doordat de Eerlijke Verzekeringswijzer focust op financiële diensten, blijven zaken als het personeelsbeleid en het papier-, water- en energieverbruik van de eigen organisatie grotendeels buiten beschouwing. Maar we kijken wel naar thema’s als bonussen, transparantie & verantwoording, belasting & corruptie, en ook naar de manier waarop het vermogensbeheer is geregeld. Dat gaat allemaal dus ook over de bedrijfsvoering van de verzekeraar.

Vallen ook zorg- en schadeverzekeraars onder de Eerlijke Verzekeringswijzer?

Soms. Namelijk als ze horen bij een moederconcern dat valt onder de Eerlijke Verzekeringswijzer. De tien levensverzekeraars worden ‘op concernniveau’ beoordeeld. Dat wil zeggen dat we het beleggingsbeleid en de -praktijk bekijken van de héle financiële groep waar de verzekeraar bij hoort. Het beleid van het moederbedrijf is immers van toepassing op alle dochterondernemingen. Hierdoor is bijvoorbeeld FBTO, als dochter van Achmea, toch terug te vinden in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Net als bijvoorbeeld De Amersfoortse, dochter van ASR Nederland. 

Je kunt dus ook in actie komen (je verzekeraar een klacht of compliment sturen, of overstappen) als je een verzekering hebt bij een dochteronderneming van een beoordeelde verzekeringsgroep.

Niet één verzekeraar heeft een score ‘niet actief’ gekregen op de sectoren. Hoe kan dit?

Dat komt doordat de verzekeraars niet expliciet aantonen in hun jaarverslagen dat ze in bepaalde sectoren niet beleggen. Dit is wel nodig om tot een ‘niet actief’-beoordeling te komen. Verzekeraars die in bepaalde sectoren niet of nauwelijks beleggen, kunnen de score ‘niet actief’ krijgen. In dat geval vinden we een apart beleid voor die sector niet nodig. 

Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met de Eerlijke Verzekeringswijzer?

Voor een gesprek of interview kun je contact opnemen met Amnesty International: Yara Boff Tonella, y.bofftonella@amnesty.nl,     (06) 42 21 80 35

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×