Rabobank faciliteert lobby van Braziliaanse ontbossers met miljarden

21 maart 2024

Rabobank, ING en ABN AMRO verstrekten bijna 2 miljard dollar (tussen 2019 en 2023) aan 18 hoofdrolspelers binnen de agrilobby in Brazilië. Rabobank is veruit de grootste financier met 86% en faciliteert daarmee ontbossing, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen in Brazilië. De agrilobby-grootbedrijven hebben gedurende het hele eerste jaar van het presidentschap van Lula belangrijke initiatieven om milieustandaarden en sociale rechten te verbeteren gedwarsboomd. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, in samenwerking met het Braziliaanse onderzoekscollectief Olho de Ruralistas.

Hoeveel investeren de banken in de periode 2019-2023?

  • Rabobank is, met 1,6 miljard dollar, de grootste financier van bedrijven die actief bijdragen aan de agrilobby in Brazilië.
  • ING financiert bedrijven die actief bijdragen aan de agrilobby in Brazillie met 175 miljoen dollar.
  • ABN AMRO financiert bedrijven die actief bijdragen aan de agrilobby in Brazilië met 70 miljoen dollar.

De meeste financiering van ING en ABN AMRO aan deze bedrijven vond plaats tussen 2019 en 2020. ABN Amro en ING hebben zich sindsdien meer gericht op de Europese markt. Rabobank blijft hiermee de belangrijkste Nederlandse financier momenteel actief in Brazilië.

Stuur Rabobank, ING en ABN AMRO een klacht

Agribusiness Parliamentary Front als belangrijk lobbykanaal
Het onderzoek analyseert de Nederlandse financiering van 18 hoofdrolspelers in de agrilobby in Brazilië, zoals vleesgiganten JBS, Marfrig en Minerva. Een belangrijk lobbykanaal voor deze 18 kernspelers is het Agribusiness Parliamentary Front: een machtige, partij-overstijgende groep parlementariërs die bijna twee derde van het Braziliaanse congres verenigt. 

Dat zij veel macht hebben, blijkt onder meer uit een recente nederlaag van President Lula. Door een recent wetsvoorstel werden grootgrondbezitters in de agribusiness beschermd, ondanks het illegaal verkrijgen van hun grond. Afgelopen oktober sprak Lula hierover een veto uit. Dit veto werd weggestemd door een 2/3de meerderheid in het parlement georkestreerd door het FPA. Meer dan een miljoen mensen van inheemse gemeenschappen kunnen nu hun aanspraak op hun eigen land verliezen.

Lobby gaat lijnrecht in tegen milieu- en sociaal beleid
De lobby van de vleesgiganten staat op gespannen voet met de milieu- en sociale standaarden die de drie Nederlandse banken hanteren. De Rabobank eist bijvoorbeeld dat bij grote projecten vrijwillige, voorafgaande, en geïnformeerde toestemming wordt verkregen van betrokkenen. Tegelijkertijd zien we dat grote handelaren in agrarische producten bij de Braziliaanse regering via de FPA lobbyen voor versnelde aanleg van de Ferrogrão-spoorlijn, die het grondgebied van zes inheemse bevolkingsgroepen doorkruist. Hierdoor komt het recht op vrijwillige, voorafgaande, en geïnformeerde toestemming onder druk te staan. Daarmee financiert de Rabobank praktijken die niet in lijn zijn met eigen standaarden.

Oproep aan Rabobank, ING en ABN AMRO

Julia Bakker, woordvoerder namens de Eerlijke Bankwijzer: ‘De studie laat zien dat Rabobank, ABN AMRO en ING hun zakelijke klanten beter moeten monitoren en in hun beleid uiteen moeten zetten hoe ze omgaan met dit soort lobbypraktijken. Als grootste Nederlandse financier in Brazilië heeft Rabobank hier het voortouw te nemen.’

Wij roepen de banken op om:

  • Beleid op te stellen dat eist dat ook de lobbypraktijken van hun zakelijke klanten in lijn zijn met de milieu- en sociale standaarden van de bank.

  • In gesprek te gaan met zakelijke klanten die wetgeving rond ontbossing, milieuvervuiling, landrechten en mensenrechten in Brazilië proberen af te zwakken of ondermijnen.1

  • Meer inzicht te bieden in lobbyprocessen waarin hun zakelijke klanten betrokken zijn, ook als dit via bedrijfsverenigingen of zogenaamde denktanks gaat.
Stuur Rabobank, ING en ABN AMRO een klacht