Blog: Eerlijke Geldwijzer op Movies that Matter festival

27 maart 2024

Op maandag 25 maart werd de film We Are Guardians  vertoond op het Movies that Matter festival. In de film wordt de ontbossing in de Amazone  belicht vanuit verschillende perspectieven. Ook de kwalijke rol van grote bedrijven en hun financiers die het hele systeem van (illegale) ontbossing in stand houdt wordt naar voren gebracht. In de film zien we illegale houthakkers, kleinschalige boeren en inheemse “guardians” die hun grond willen beschermen. Er wordt pijnlijk blootgelegd hoe lokale bevolking vastzit in het grote systeem van bedrijven die de Amazone zien als economische kans om geld aan te verdienen ten koste van mensen, dieren en natuur.

Na de film nam de huidige voorzitter van de Eerlijke Geldwijzer en tevens directeur van World Animal Protection, Dirk-Jan Verdonk, deel aan het gesprekspanel om de film verder te duiden en vragen uit het publiek te beantwoorden.

    

Boodschap aan consumenten
Wil je niet bijdragen aan ontbossing en mensenrechtenschendingen, dan heb je als consument ook een duidelijke keuze om naar een bank over te stappen die hier niet direct bij betrokken is, was zijn boodschap. Hij verwees hierbij naar ons recente rapport dat de agrilobby in Brazilië onderzocht, inclusief de financiering van deze bedrijven door Nl banken. Deze lobby heeft president Lula in zijn eerste jaar op alle manieren gedwarsboomd.

Wat kwam er uit het onderzoek?
In de periode 2019 - 2023 hebben de drie grote Nederlandse banken Rabobank, ABN Amro en ING  bijna 2 miljard dollar aan financiering verstrekt aan  18 belangrijke spelers in deze agri-business lobby. De Rabobank is verantwoordelijk voor 86% van alle transacties. Deze bedrijven lobbyen actief tegen milieuwetgeving. Zo werden recent door deze lobby rechten van inheemse bevolking ingeperkten werd pesticidegebruik ruimer toegestaan voor sojaproductie voor veevoer. Dit gaat in tegen het eigen duurzaamheidsbeleid van deze banken, maar toch kunnen deze zakelijke klanten dit ongestoord doen.

De film bracht een mooie discussie op gang over de strijdvaardigheid van de inheemse bevolking in Brazilië. Ja, de Amazone zal beter beschermd worden onder president Lula dan onder Bolsonaro, maar als je kijkt naar de macht van de agrilobby ook onder Lula, vertrouwen ze toch vooral op hun eigen kracht als ‘’Guardians.’’ Daarnaast kwam er een duidelijke oproep naar alle consumenten in de filmzaal:  roep jouw bank op om dit soort praktijken te stoppen.

Wij roepen banken op om:

  • Beleid op te stellen dat eist dat ook de lobbypraktijken van hun zakelijke klanten in lijn zijn met de milieu- en sociale standaarden van de bank.

  • In gesprek te gaan met zakelijke klanten die wetgeving rond ontbossing, milieuvervuiling, landrechten en mensenrechten in Brazilië proberen af te zwakken of ondermijnen.1

  • Meer inzicht te bieden in lobbyprocessen waarin hun zakelijke klanten betrokken zijn, ook als dit via bedrijfsverenigingen of zogenaamde denktanks gaat.