Slechts 7% energiefinanciering van banken wereldwijd gaat naar hernieuwbare energiebronnen, Ook ING scoort slecht

24 januari 2023

Grote banken staan klimaatdoelstellingen wereldwijd in de weg. Slechts 7% van de financiering van 60 internationale banken, zoals ING, voor energiebedrijven tussen 2016 en 2022 werd gebruikt voor duurzame energie, 93 % is gebruikt voor de financiering van fossiele brandstoffen. Dit blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van onder andere Fair Finance International, de internationale tak van de Eerlijke Geldwijzer, en Banktrack.

ING volop in fossiel
In Nederland springt vooral ING eruit. ING verstrekte 14,8 miljard euro aan leningen en underwriting-diensten aan 377 onderzochte energiebedrijven in de periode 2016-2022. Meer dan 87% hiervan ging naar fossiele energie. Opvallend ook is dat ING na een daling in fossiele leningen en underwriting-diensten in 2020 (68%), in 2021 een stijging laat zien (77%).

Barbara Oosters, projectleider Eerlijke Bankwijzer: ‘De cijfers van ING zijn opnieuw teleurstellend. Zij praten veel over duurzaamheid maar de praktijk ziet er heel anders uit. Het wordt tijd dat de overheid en toezichthouder ingrijpen. We hebben geen tijd meer voor vrijblijvendheid.’’

Rabobank, ING en ABN AMRO laten gezamenlijk slechts een lichte daling zien van 94% fossiele financiering in 2016 naar 81% in 2022. Dit verhult wel de grote verschillen tussen deze banken, Rabobank en ABN AMRO maken sneller de transitie van fossiel naar duurzaam, dan ING. En de energieportefeuilles van Rabobank en ABN AMRO zijn een stuk kleiner dan die van ING, met een respectievelijke 12 keer en 5 keer kleinere financiering van de onderzochte energiebedrijven.

Uit eerdere onderzoeken van de Eerlijke Geldwijzer (2018 en 2021) bleken ABN AMRO en Rabobank al op te schuiven naar meer financiering van duurzame energie. Deze trend heeft zich doorgezet. Bij ING niet.

ING financiert omstreden oliebedrijven
Saillant detail uit dit onderzoek: ING financiert Abu Dhabi National Oil Company, de CEO van dit bedrijf, Sultan Ahmed Al Jaber, kwam onlangs in het nieuws omdat hij tot voorzitter is benoemd van de volgende klimaattop in Dubai. Dit werd omschreven door klimaatactivisten als het hoofd van een tabaksbedrijf vragen de onderhandelingen te leiden over een antirookverdrag." Ook de State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) staat op het financieringslijstje van ING, een omstreden bedrijf omwille van de impact van het bedrijf op de gezondheid, het welzijn en de mensenrechten van burgers die in de buurt van het bedrijf wonen.

Niet in lijn met ambities 80% duurzaam in 2030
Dit wereldwijde onderzoek zet ook grote vraagtekens bij het door de industrie-geleide Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Volgens GFANZ zou in 2030 ten minste 80% van de energie-investeringen van haar leden duurzaam moeten zijn om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook ING behoort tot deze alliantie. Opvallend in het onderzoek is dat banken die deel uitmaken van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), minder financiering verstrekten aan duurzame energiebronnen dan banken die zich niet hebben aangesloten. In totaal verstrekten 60 banken wereldwijd tussen januari 2016 en juli 2022 $ 2.500 miljard aan leningen en underwriting-diensten aan de onderzochte energiebedrijven. Daarvan was $ 2.300 miljard voor fossiele energie en slechts $ 178 miljard voor schone energieactiviteiten zoals wind en zon.

Maaike Beenes, campagneleider bij BankTrack: "Gezien het feit dat GFANZ-covoorzitter Mark Carney publiekelijk de noodzaak heeft erkend om de verhouding van groene financiering snel te verhogen tot ten minste 4 keer die van financiering van fossiele brandstoffen, is het alarmerend dat GFANZ-leden in feite minder groene energie hebben gefinancierd dan die buiten de alliantie. Banken moeten stoppen met treuzelen en hun financiering verschuiven van fossiele brandstoffen naar groene energie."