2 jaar na de coup investeert pensioenfonds ABP nog steeds in omstreden bedrijf PTT dat het leger in Myanmar steunt; Noors pensioenfonds nam wel afscheid van PTT

01 februari 2023

Het Noorse staatspensioenfonds besloot recent het Thaise olie- en gasbedrijf PTT PCL en een dochteronderneming uit te sluiten van investeringen. De reden: het onaanvaardbare risico dat zij bijdragen aan de ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar. Vandaag precies een jaar geleden deed de Eerlijke Geldwijzer een oproep aan het Nederlandse pensioenfonds ABP om een dergelijke actie te ondernemen m.b.t. ditzelfde bedrijf, PTT. Helaas heeft ABP geen gevolg gegeven aan onze herhaalde oproep hiertoe, en belegt de pensioenreus nog steeds voor 121 miljoen in het gewraakte olie- en gasbedrijf.

2 Jaar sinds coup
Vandaag 2 jaar geleden greep het leger de macht in Myanmar. Mede vanwege de oorlog in Oekraïne is het een bijna vergeten conflict geworden, terwijl sinds de staatsgreep bijna 3.000 mensen zijn gedood, 1,5 miljoen mensen raakten ontheemd en meer dan 13.000 mensen worden vastgehouden in onmenselijke omstandigheden. Minstens 100 mensen zijn ter dood veroordeeld. 7,8 miljoen kinderen gaan niet meer naar school. Er is sprake van een ongekende humanitaire crisis. Bijna de helft van de bevolking leeft inmiddels in armoede. De economische ontwikkeling, in gang gezet vanaf 2005, is tenietgedaan.

 Thais olie-en gasbedrijf PTT
Het Thaise olie- en gasbedrijf PTT is al enige tijd de enige buitenlandse partner in een gezamenlijk olie- en gasproject met het Myanmarese staatsbedrijf Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Inkomsten hieruit komen door deze samenwerking bij het leger terecht. PTT ondernam het afgelopen jaar geen actie om dit te voorkomen. Het Noorse staatspensioenfonds, een van de grootste beleggers ter wereld, kwam dan ook tot de conclusie dat het zakelijke partnerschap van PTT met dit staatsbedrijf "een onaanvaardbaar risico vormt ivm bijdragen aan extreem ernstige mensenrechtenschendingen." De Eerlijke Geldwijzer vroeg eerder aan ABP om er bij PTT op aan te dringen de inkomsten uit het project in Myanmar in een deposito te plaatsen voor gebruik door een toekomstige democratische regering. Als dat onmogelijk zou zijn, dan is vertrekken en ook desinvesteren in de gegeven omstandigheden de enige aanvaardbare optie.

Nederlands pensioengeld nog steeds in Myanmar
Helaas hebben we moeten vaststellen dat één jaar na onze oproep ABP nog steeds in PTT investeert met een bedrag van 121 miljoen, waarvan 96 miljoen in PTTEP, het dochterbedrijf van PTT verantwoordelijk voor de samenwerking met staatsbedrijf MOGE. ABP zegt wel gesprekken te voeren met PTT, maar het is onduidelijk wat daarvan de resultaten zijn; wel is helder dat er aan de kwalijke rol van PTT in Myanmar niets veranderd is. Pikant detail: MOGE, het staatsbedrijf waar PTTEP mee samenwerkt, staat op de sanctielijst van de EU.

 

Wij roepen ABP op om het Noorse voorbeeld te volgen. ABP heeft 1 jaar gepraat met PTT zonder enig resultaat voor de bevolking van Myanmar. Waar PTT’s loyaliteit ligt is duidelijk. De vraag is waar ligt die van ABP?