Verzekeraars moeten meer doen voor biodiversiteit

19 mei 2022

Zes van de negen grootste verzekeraars in Nederland hebben een te beperkt biodiversiteitsbeleid, ondanks dat ze zich ervan bewust zijn dat biodiversiteitsverlies een financieel risico is. Dat verhindert effectieve actie en impact, blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer in samenwerking met IUCN NL. De verzekeraars kunnen meer doen voor biodiversiteit door met hun investeringen de overgang naar een duurzamer, plantaardiger voedselsysteem te ondersteunen. 

De negen onderzochte verzekeraars beleggen samen voor minimaal 3,5 miljard dollar in bedrijven die monoculturen; grootschalige industriële voedselproducties van één gewas of dier, in stand houden en uitbreiden. Daardoor zien wilde dieren hun leefgebied en voedsel verdwijnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer uitgevoerd door The Hive, een bureau gespecialiseerd in het snijvlak van biodiversiteit en finance. 

Tussen 1970 en 2016 was er wereldwijd al een gemiddelde afname van 68% bij populaties zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. De komende decennia dreigen naar schatting nog 1 miljoen plant- en diersoorten uit te sterven. Momenteel lopen Athora Netherlands en ASR aan kop op het gebied van biodiversiteit, mede door hun beleid om actief te investeren in bedrijven en projecten die zich richten op het herstel van de natuur. Ook Achmea doet het relatief goed. CZ en NN Group scoren duidelijk minder goed, maar wel veel beter dan achterblijvers Aegon, VGZ, Menzis en Allianz. 

Investeringen in monoculturen 

Op het vlak van beleggingen in bedrijven die onderdeel zijn van het voedselsysteem is verbetering nodig. Monoculturen zijn het tegenovergestelde van biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan ontbossing, bodemuitputting, hoog pesticidengebruik en ziekten van plant en dier. Op Athora Netherlands na, heeft geen enkele van de onderzochte verzekeraars beleid om een transitie naar een duurzaam, meer plantaardig voedselsysteem te stimuleren dat biodiversiteit ten goede komt. 

Meer actie nodig

Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer hebben verzekeraars om biodiversiteit te beschermen een heldere visie en concrete doelen nodig voor de transitie naar een duurzaam en meer plantaardig voedselsysteem. 

Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection en woordvoerder Eerlijke Geldwijzer: ‘De gevolgen van biodiversiteitsverlies zijn catastrofaal voor dier en mens. Alleen als bedrijven in de voedselketen hun aanpak de komende jaren drastisch wijzigen, kan verder verlies van biodiversiteit worden voorkomen. De overgang naar meer plantaardig voedsel en minder vlees, zuivel en vis is daarvoor noodzakelijk. Het is goed te zien dat biodiversiteit op de radar staat bij Nederlandse verzekeraars, maar er is echt meer actie nodig. Met een heldere toekomstvisie en meetbare doelen kunnen we de diversiteit aan levensvormen helpen behouden en de natuur helpen herstellen.’ 

Maxime Eiselin, senior expert nature-based solutions van IUCN NL: ‘Verzekeraars kunnen een sleutelrol vervullen in het behoud en herstel van biodiversiteit. Met hun investeringen kunnen ze kiezen voor positieve of negatieve impact. Een risico-lens voor schadelijke investeringen is niet meer voldoende: de toegevoegde maatschappelijke rol van verzekeraars wordt steeds meer leidend. Dit betekent dat zij doelen moeten stellen om bij te dragen aan een natuurinclusieve economie en actief hun investeringen moeten aanpassen om deze doelen te behalen.’ 

Naar aanleiding van dit onderzoek gaven alle onderzochte verzekeraars, behalve Aegon en Allianz, aan verbeteringen te zullen doorvoeren.