PFZW’s nieuwste voornemens m.b.t. fossiele bedrijven: te laat en te weinig

16 februari 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zegt te gaan stoppen met beleggen in fossiele energiebedrijven die geen klimaatplannen hebben die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.Terwijl pensioenfonds ABP zich onvoorwaardelijk terugtrekt uit de bedrijven die jarenlang het publiek hebben misleid en klimaatactie hebben vertraagd, gaat PFZW nog twee jaar met hen praten. Hiermee gaat kostbare tijd verloren.

In juli 2021 schreef een aantal organisaties, waaronder de Eerlijke Geldwijzer, een brief aan PFZW en enkele andere financiële instellingen. Daarin vroegen we het volgende:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met de financiering en verzekering van projecten voor nieuwe fossiele infrastructuur en steenkool-, olie- en gaswinning.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financieringen in de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

In het verlengde van bovengenoemde vragen, zet PFZW nu de volgende stappen:

Ad 1: Dit doet PFZW door aan de bedrijven waarin het belegt, te vragen aan ‘Parijs’ te voldoen. Het is onduidelijk of PFZW direct al beleggingen in fossiele bedrijven gaat verkopen. Volgens de tekst kan het nog tot 2024 duren voordat PFZW de conclusie trekt ‘dit bedrijf voldoet niet aan Parijs’. Dat is anno 2022 veel te lang: het verdrag van Parijs bestaat al sinds 2015.

Ad 2: Dit doet PFZW niet. Het fonds vraagt wel van bedrijven dat ze concrete tussendoelen stellen, maar doet dat niet voor de eigen beleggingsportefeuille. Het is juist erg van belang dat het fonds zichzelf tussendoelen stelt. Alleen zo kan het fonds (ook na 2024) de voortgang bewaken. PFZW heeft op dit moment alleen een specifiek reductiedoel voor aandelen (-30% uitstoot in 2025). Dat moet worden uitgebreid naar andere beleggingen en voor de periode na 2025.

Ad 3: PFZW geeft aan dat het ‘zich zal richten op het voorkomen van investeringen in de exploratie van nieuwe fossiele energiebronnen.’ Dat is een veel te zwak commitment. De formulering is uiterst vaag en lijkt veel ruimte te laten. Zegt PFZW elk bedrijf met uitbreidingsplannen gedag? Of probeert het fonds uitbreiding te voorkomen door te praten, maar blijft het in een bedrijf beleggen als het niet lukt?

Ad 4: PFZW heeft nu een plan om te stoppen met financiering van bedrijven die niet voldoen aan het Akkoord van Parijs, maar niet om te stoppen met alle financiering in de fossiele industrie.

Ad 5: Of, en zo ja, hoe PFZW gaat rapporteren over de nu genomen maatregelen is niet duidelijk.

Conclusie:
PFZW zet enkele stappen in de goede richting, maar het geheel laat zeer te wensen over. Onduidelijk blijft hoe PFZW deze maatregelen gaat doorvoeren. Daarnaast stelt PFZW zichzelf niet de doelen waar we in juli 2021 om vroegen. Die combinatie maakt dat de nieuwe voornemens van PFZW teleurstellen: de fossiele industrie krijgt nodeloos veel tijd en ruimte, terwijl die tijd er helemaal niet is, en bovendien veel van deze bedrijven gewoon geen of volstrekt onvoldoende werk hebben gemaakt van de transitie.

Op dit moment wordt er actie gevoerd voor de deur van pensioenfonds PFZW in Zeist. Actievoerders roepen op om niet langer pensioengeld van zorgpersoneel te beleggen in fossiel. Deze estafette-actie is gisteren gestart en gaat nog de hele week door. Greenpeace begon gisteren en enkele organisaties binnen de Eerlijke Pensioenwijzer-coalitie, nl. Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie nemen het stokje morgen over. 

Ook Cordaid, Groen Pensioen, Fossielvrij NL, CCA en Extinction Rebellion doen mee aan de ‘protestafette’ in Zeist.