Pensioenfondsen, verzekeraars en banken nog niet Paris-proof

30 september 2021

De klimaatplannen van Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De plannen zijn niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW en verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Grote banken zoals Rabobank en ABN Amro hebben geen beleid om al hun leningen en beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Pensioenfondsen, verzekeraars en banken moeten volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs gaan opereren. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren.  Steun onze oproep!


Geen beleid voor 1,5°C en uitfasering fossiel
Slechts één op de drie instellingen heeft een uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met een scenario dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C. Slechts één op de negen heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten. De resultaten zijn alarmerend. 

“Het jongste rapport van het klimaatpanel van de VN is ondubbelzinnig: het is code rood voor de mensheid,” We kunnen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, maar alleen als iedereen meedoet, dus ook de pensioenfondsen, de verzekeraars en de banken. Ons onderzoek toont aan dat de vrijwillige aanpak van de financiële sector niet werkt.” Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer.

Hoe Paris-proof zijn de banken, verzekeraars en pensioenfondsen?

  • Rabobank, NIBC, ABN Amro en Van Lanschot scoren ondermaats, score 5. Zij hebben nog een lange weg te gaan om hun investeringen Paris-proof te maken. Ook ING die nu een score 6 heeft, kan nog veel verbeteren.
  • Op 2 uitzonderingen na scoren de verzekeraars niet goed. Menzis krijgt score 1, VGZ score 2, CZ en Aegon score 3, Allianz, NN en Achmea score 5.  
  • Pensioenfondsen scoren niet goed, geen enkel fonds scoort hoger dan een 5.         

                       

Welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn wel Paris-proof?

De Volksbank (score 9), Triodos (score 8), bunq (score 8) en verzekeraar Athora Nederland (score 8) bewijzen dat goed klimaatbeleid door financiële instellingen prima mogelijk is.

Klimaatplicht
Afgelopen jaren hebben Nederlandse financiële instellingen onderlinge afspraken gemaakt om hun bijdrage aan de klimaatcrisis te verkleinen. Enkele instellingen doen dat actief, maar veel andere blijven onvermijdelijke koerswijzigingen voor zich uit schuiven. Wij roepen de overheid op om een klimaatplicht in te voeren voor financiële instellingen. Dat betekent dat pensioenfondsen, verzekeraars en banken wettelijk verplicht worden beleid te voeren om hun portfolio’s klimaatproof te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Advies aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van het klimaat te stoppen.
Onze aanbevelingen:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden en in olie-en gaswinning in het poolgebied.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financiering van de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

 Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau profundo