Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Klimaatverandering

Negen Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid op in totaal 50 onderwerpen. Het is positief dat de meeste Nederlandse banken steeds beter beleid voeren op mensenrechten, arbeidsrechten en corruptiebestrijding. Ook maken een aantal banken eindelijk duidelijk dat ze iets geven om dierenwelzijn. Maar hier staat tegenover dat het de meeste banken ontbreekt aan ambitieus beleid om klimaatverandering en belastingontwijking, aan te pakken. Dit blijkt uit de 16e beleidsbeoordeling van de Eerlijke Bankwijzer. 

Waar valt nog veel te winnen?
De Eerlijke Bankwijzer is blij met de aanscherpingen die de banken in het laatste jaar in hun maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd. Een stap in de goede richting, maar... op sommige thema’s hebben de banken nog een flinke slag te slaan. Zo zijn vooral klimaatverandering en belastingontwijking, nog 2 onderwerpen waar de meeste banken nog winst op kunnen behalen.
undefined

De klimaattoppers zijn ASN, Triodos en SNS Bank voeren een zeer goed (score 9) klimaatbeleid en de klimaatvervuilers zijn:

  • Bank-verzekeraars Aegon en Delta Lloyd voeren een (zeer) slecht, respectievelijk (score 1) en (score 2) klimaatbeleid. Beide bank-verzekeraars stellen geen eisen aan het voorkomen van CO2- intensieve oliewinning uit teerzanden en ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas. Ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan
  • ING en Van Lanschot voeren een slecht (score 2) klimaatbeleid. Deze banken hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan
  • Rabobank en ABN Amro voeren een ruim onvoldoende (score 3) klimaatbeleid: Rabobank mist o.a. beleid dat kolenwinning, door de bedrijven die de bank financiert, tegengaat. ABN Amro heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, de bank heeft geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en biomassa hoeft niet aan duurzaamheidseisen te voldoen
  • NIBC voert een twijfelachtig (score 5) klimaatbeleid. De bank stelt geen meetbare CO2-reductiedoelstelling vast voor de bedrijven waarin de bank investeert om zo bij te dragen aan een maximale temperatuurstijging van 1,5e graad. De bank heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas
     

Lees het volledige nieuwsbericht 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×