Hoe wordt ons onderzoek uitgevoerd?

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben banken in hun beleid vastgelegd over investeringen, en hoe is de praktijk? De onderzoeken worden uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus.

Beleidsonderzoek 
Voor de beleidsonderzoeken wordt naar het investeringsbeleid van tien Nederlandse bankgroepen gekeken. Wat staat daarin over toepassing van duurzaamheidscriteria bij het beoordelen van kredietaanvragen van particulieren, bedrijven, banken en overheden? En wat staat er hierover met betrekking tot het beoordelen van beleggingen door de bank? De criteria waarop wordt getoetst zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International. 

Aan welke eisen goed beleid moet voldoen, is bepaald aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Op basis hiervan wordt het beleid van banken beoordeeld over een aantal specifieke thema’s en sectoren. Ook het beleid voor vermogensbeheer wordt beoordeeld.

Van iedere bank wordt een profiel gemaakt, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores op de verschillende thema’s en sectoren. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. Download het laatste beleidsrapport (mei 2023).

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van banken slechts één van de elementen van verantwoord investeren. Zeker zo belangrijk is de vraag of banken zich in de praktijk houden aan de standaarden en aan hun eigen beleid. Daarom onderzoeken we ook de investeringspraktijk van de banken. Scroll naar beneden voor voorbeelden van praktijkonderzoeken.

Beleidsonderzoeken

Praktijkonderzoeken

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×