Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Beleidsonderzoek
Tien Nederlandse bankgroepen worden door onderzoeksbureau Profundo beoordeeld op het investeringsbeleid dat zij hanteren voor hun investeringen. Dat wil zeggen: er wordt gekeken welke duurzaamheidscriteria een rol spelen in het beleid van banken, bij het beoordelen van kredietaanvragen van particulieren, bedrijven, banken en overheden, en bij het beoordelen van mogelijke beleggingen door de bank. De criteria zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Het rapport toont de resultaten van het onderzoek naar het beleid van de geselecteerde banken. Aan de hand van internationale standaarden (verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes) is geformuleerd aan welke eisen een goed beleid zou moeten voldoen. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van de thema’s en sectoren beoordeeld. Daarnaast is ook het beleid voor vermogensbeheer beoordeeld.
Tot slot wordt per bank een profiel, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores voor hun beleid gegeven ten aanzien van de verschillende thema’s en sectoren. Download het laatste beleidsrapport (dec. 2016)

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van banken slechts één van de elementen van verantwoord investeren. Zeker zo belangrijk is de vraag of banken zich in de praktijk houden aan duurzaamheidsstandaarden en/of het beleid dat zij hebben opgesteld. Daarom wordt twee keer per jaar onderzoek gedaan naar het investeringspraktijk van de verschillende banken. Scroll naar beneden voor meer voorbeelden van voorgaande praktijkonderzoeken.
 

Over Profundo
Profundo is een onderzoeks- en adviesbureau dat een praktische bijdrage wil leveren aan een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. Profundo houdt zich bezig met internationale grondstofketens (zoals veeteelt en mijnbouw), de financiële sector en thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Beleidsonderzoeken

Praktijkonderzoeken

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×