Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening.

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Wapens

Ondanks dat er weinig internationale verdragen en nationale wetten zijn die banken of andere financiële instellingen rechtstreeks aanspreken op hun investeringen in de wapenhandel en -productie, zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig hun investeringen hierin aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren, moeten banken hun investeringen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen.Het gaat namelijk om dodelijke producten, de markt en handelsstromen zijn zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen.

Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens vindt de Eerlijke Verzekeringswijzer het belangrijk om verzekeraars ook op hun wapenbeleid te beoordelen.

Het zou het beter zijn als verzekeraars beleggingen in deze sector geheel vermijden. Als verzekeraars hiertoe niet bereid zijn, dan moeten zij in ieder geval:

  • investeringen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • Daarnaast moeten verzekeraars bedrijven actief in controversiële wapenhandel ook uitsluiten van investeringen.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Verzekeringswijzer wapenbeleid toetst, vind je in het laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×