Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening.

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Gezondheid

Een goede gezondheid is van grote waarde. De arbeidsproductiviteit vermindert meestal als mensen niet gezond of minder valide zijn, net als hun mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving waarin ze leven. Wereldwijd schieten de kosten voor gezondheidszorg omhoog, wat voor veel ontwikkelingslanden niet of nauwelijks op te brengen valt.

Het is van belang om het beleid van verzekeraars ook te beoordelen op gezondheid. Een goed beleid zorgt ervoor dat er alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid serieus nemen en die handelen op basis van het voorzorgprincipe. Een goed gezondheidsbeleid voldoet onder meer aan de volgende criteria:

  • De verzekeraar dient van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd te vragen dat deze zich houden aan alle ILO-verdragen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk;
  • De verzekeraar dient van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd te vragen dat ze geen chemicaliën gebruiken waarvan de gevolgen voor mens en milieu op de lange termijn onbekend zijn;
  • De verzekeraar moet van bedrijven in de farmaceutische sector vragen om hun beleid ten aanzien van toegang tot medicijnen voortdurend te verbeteren. Bedrijven die bij voortduring slecht scoren in de Access to Medicine Index mogen niet voor investering in aanmerking komen.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Verzekeringswijzer verzekeraars op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×