Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Elektriciteitsproductie

Kolengestookte energiecentrales hebben tal van negatieve effecten. Ze zorgen voor opwarming van de aarde en ze vervuilen lucht en water. Ook het gebruik van gas voor energieproductie zorgt voor uitstoot van gevaarlijke stoffen. Nucleaire energie is een koolstofarme energiebron, maar ook controversieel vanwege de risico’s van het radioactieve afval.

Over het algemeen heeft elektriciteitsopwekking met duurzame energiebronnen een lagere uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen. Onder de duurzame energiebronnen zijn grootschalige waterkrachtcentrales het meest controversieel. Door de bouw van dammen worden namelijk vaak mensen verjaagd uit hun huizen en leefgebied, waardoor ze hun middelen van bestaan verliezen. Daarnaast hebben dammen een grote milieu-impact, zoals het onderbreken van rivieren en het verstoren van ecosystemen. Kleine waterkrachtprojecten, waarbij rivieren niet worden ingedamd, leveren energie met lage broeikasgasemissies en zonder belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu.

Er zijn veel meer beleggingen in duurzame energie nodig om de emissies door productie en gebruik van elektriciteit te reduceren. Verzekeraars moeten rekening houden met de impact van hun beleggingen op klimaatverandering door beleid te ontwikkelen voor de elektriciteitssector.

Een goed beleggingsbeleid van verzekeraars op het gebied van elektriciteitsproductie betekent onder andere:

Lees meer over de beoordeling van verzekeraars in ons laatst verschenen rapport.

 

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×