Aegon, Allianz en NN Group investeren miljarden in foute wapenleveranciers

In 2020 verscheen het praktijkonderzoek naar de beleggingen van tien verzekeringsgroepen in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan landen die nu in een gewapend conlflict zijn. 


Achtergrond
Het onderzoek is gericht op de veertien grootste bedrijven die wapens leveren aan 49 landen die nu in gewapend conflict zijn, of die de mensenrechten ernstig schenden. Het leveren van wapens aan zulke landen staat op gespannen voet met een EU-richtlijn en een VN-verdrag. Daarin staat namelijk dat er geen wapens moeten worden geleverd als het risico bestaat dat ze worden gebruikt in oorlog of voor mensenrechtenschendingen.

Welke verzekeraars investeren in foute wapenhandel?
Veruit de grootste investeerder in foute wapenbedrijven is Allianz. Deze Duitse verzekeraar, met 1,3 miljoen klanten in Nederland, investeerde 3,8 miljard euro in alle veertien wapenbedrijven. Bijvoorbeeld meer dan een miljard in General Electric, dat de Saoedische gevechtsvliegtuigen van motoren voorziet en deze onderhoudt. Bij de gevechten in Jemen zijn sinds 2015 meer dan 112 duizend mensen gedood, vaak tijdens luchtaanvallen.

Aegon investeert in vrijwel dezelfde bedrijven bijna 1,1 miljard. De Nederlandse verzekeraar investeert bijvoorbeeld 250 miljoen in Lockheed Martin, dat Saoedi-Arabië de afgelopen jaren voorzag van gevechtshelikopters en raketten. NN Group investeert iets meer dan 100 miljoen euro in zes bedrijven. Achmea en Vivat (bekend van merken als Zwitserleven en Reaal) beleggen relatief kleine bedragen in één van de onderzochte bedrijven.

 Wie doen het wel goed?
ASR, CZ, Menzis en VGZ investeren volgens het onderzoek niet in de wapenbedrijven. CZ, Menzis en VGZ hebben echter geen enkel beleid rond wapenhandel. Dergelijk beleid is wel belangrijk, om te voorkomen dat ze in de toekomst alsnog in foute wapenbedrijven investeren. ASR heeft wel heel goed beleid op dit onderwerp.


Lees hier het persbericht en het onderzoeksrapport

Praktijkonderzoek controversiële wapenhandel (2017)

In 2017 verscheen het praktijkonderzoek naar de beleggingen van tien verzekeringsgroepen in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan Saoedi-Arabië. Dit land is zeer actief betrokken bij de burgeroorlog in buurland Jemen.

Achtergrond
Saoedi-Arabië is al twee jaar betrokken bij de bloedige burgeroorlog in Jemen die al meer dan tienduizend levens heeft gekost. De VN en mensenrechtenorganisaties hebben meerdere malen de noodklok geluid vanwege het gebruik van internationaal verboden clustermunitie, aanvallen op burgers en andere mensenrechtenschendingen door het Saoedische leger. In 2015 bracht onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer aan het licht dat verzekeraars miljarden investeerden in bedrijven die wapens leverden aan landen die vanwege onder meer hun mensenrechtensituatie controversieel zijn, zoals Bahrein, Nigeria en Saoedi-Arabië. Met het voortduren van de oorlog in Jemen en de rol van Saoedi-Arabië daarbij, is het belangrijker dan ooit om niet meer te investeren in wapenfabrikanten die aan dit land leveren.

Welke verzekeraars investeren in wapenhandel?

  • Zes van de tien verzekeraars beleggen samen ruim 3,6 miljard euro in de vijf grootste wapenproducenten ter wereld die de afgelopen twee jaar militair materieel leverden aan Saoedi-Arabië.
  • ASR, Vivat, Achmea en Delta Lloyd beleggen niet in deze wapenbedrijven. De enige verzekeraar met een sterk investeringsbeleid op wapenhandel is ASR.
  • De grootste beleggers zijn Legal & General en Allianz met respectievelijk 1,5 en 1,2 miljard euro in de vijf wapenbedrijven. Ook APG (Loyalis , 460 miljoen), Aegon (406 miljoen), NN Group (22 miljoen) en Generali (2 miljoen) gaan gewoon door met beleggen in deze bedrijven via aandelen en obligaties

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport.

Praktijkonderzoek controversiële wapenhandel (2015)

In 2015 verscheen het praktijkonderzoek naar beleggingen van verzekeringsgroepen in bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan onder meer dictaturen en corrupte landen.

Achtergrond
Met ‘controversiële wapenhandel’ bedoelen we de leverantie van wapens, militaire transportmiddelen en andere militaire goederen aan:

  • landen waartegen een wapenembargo geldt;
  • landen die mensenrechten op grote schaal schenden, in een (burger)oorlog verwikkeld zijn, zeer corrupt zijn of een falende/fragiele staat zijn;
  • arme landen die een groot deel van hun begroting aan wapenaankopen besteden.

Dit soort controversiële wapenhandel zorgt voor mensenrechtenschendingen en armoede. Daarom zouden verzekeraars niet moeten beleggen in bedrijven die actief zijn in controversiële wapenhandel.

Welke verzekeraars beleggen in controversiële wapens en wapenhandel?

  • Acht van de tien grootste levensverzekeraars actief op de Nederlandse markt beleggen in vijftien bedrijven die wapens en militaire goederen leveren aan onder meer dictaturen en corrupte landen. Het gaat in totaal om 6,8 miljard euro. Van de tien onderzochte verzekeraars deden alleen Achmea en ASR dit niet.
  • Allianz (€ 2,6 miljard), Legal & General (ruim € 2 miljard), APG (moederbedrijf van Loyalis, € 984 miljoen), Aegon (€ 805 miljoen), NN Group (€ 235 miljoen), Generali (€ 43 miljoen) en in mindere mate Delta Lloyd (€ 18 miljoen) en SNS Reaal (€ 3 miljoen) hadden financiële banden met bedrijven die in de onderzoeksperiode 2010-2014 wapens en wapensystemen leverden aan onder meer dictaturen en corrupte landen.

undefined

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport.

Hoe scoren verzekeraars op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×