Praktijkonderzoek ‘Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah’ (2020)

Op 27 augustus verscheen het praktijkonderzoek naar de leningen en beleggingen van verzekeraars actief in Nederland in hoog-risicobedrijven in de keten van rundvlees- en sojaproductie, betrokken bij de ontbossing van de Amazone en Cerrado-savanne.

Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars in Nederland beleggen in de verwoesting van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. Allianz is de grootste belegger in hoog-risicobedrijven in de keten van rundvlees- en sojaproductie, betrokken bij de ontbossing van deze natuurgebieden. De voornaamste reden voor de ontbossing is de productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. Allianz belegt maar liefst 439 miljoen euro gevolgd door NN 89 miljoen, Vivat 72 miljoen en Aegon 37,8 miljoen euro.

Ontbossing gaat gepaard met vele problemen
De ontbossing in de Amazone en de Cerrado-savanne gaat gepaard met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grootschalig dierenleed.

Hoe scoren de verzekeraar?

  • Allianz en Aegon scoren slecht. Allianz neemt 439 miljoen euro voor zijn rekening. Aegon belegt 37,8 miljoen in de onderzochte bedrijven waarvan het risico groot is dat zij, direct of indirect, betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone.
  • Vivat, ASR en NN Group scoren middelmatig. Zij investeren respectievelijk 72 miljoen, 20 miljoen en 88 miljoen euro in de onderzochte bedrijven.
  • Bij de verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ zijn geen financiële relaties gevonden met de onderzochte hoog-risicobedrijven.

Advies aan verzekeraars
Verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van de Amazone en de Cerrado te stoppen. Ze moeten een halt toeroepen aan mensenrechtenschendingen, dierenleed, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Lees alle aanbevelingen in de samenvatting.

Lees het persbericht, het Engelstalig onderzoeksrapport en de Nederlandse samenvatting

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×