PageId: 12510

SVG: 6754

PNG: 10180

Praktijkonderzoek elektronica, mijnbouw & urban mining (2015)

In 2015 verscheen het praktijkonderzoek naar beleggingen van verzekeringsgroepen in twee soorten bedrijven: mijnbouwbedrijven waarvan de gedolven materialen worden gebruikt voor de productie van elektronica, en bedrijven die zich bezighouden met het recyclen van elektronica.

Achtergrond
Het recyclen van metalen is cruciaal voor de transitie naar een circulaire en duurzame economie. Veel grondstoffen worden schaars. Daardoor verplaatsen mijnbouwwerkzaamheden zich steeds meer naar onstabiele regio’s. Daar zijn de risico’s op milieuproblemen en mensenrechtenschendingen groter.

Hoe beleggen verzekeraars in mijnbouwbedrijven en recyclingbedrijven?

  • Van de onderzochte verzekeraars vallen vooral Achmea, ASR, SNS Reaal en Delta Lloyd in positieve zin op. Zij beleggen relatief meer in recycling dan andere verzekeraars.
  • In absolute zin is APG (moederbedrijf van Loyalis), de grootste belegger in recyclingbedrijven, terwijl het ook enorme bedragen investeert in de mijnbouwsector.
  • Grote verzekeraars Aegon, Allianz, Generali, ING (NN Group) en Legal & General ondernemen nauwelijks actie om recycling te promoten. Ze doen dat noch door hun beleggingen, noch door engagement met bedrijven of communicatie. Deze vijf grote verzekeraars beleggen veel in mijnbouwbedrijven en lijken recyclingbedrijven te negeren.

Lees het persbericht, het Engelstalig onderzoek of de Nederlandse samenvatting

undefined

Hoe scoren verzekeraars op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×