Praktijkonderzoek delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten (2018)

In 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van de zeven grootste verzekeraars in Nederland in tien delfstofwinnende bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. De onderzochte verzekeraars investeren samen bijna 4 miljard euro in de tien bedrijven. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de wijze waarop de verzekeraars de schendingen beoordelen, of en zo ja welke actie zij daarop ondernemen en hoe transparant zij hierover zijn.

Achtergrond
Financiële instellingen in Nederland investeren en beleggen miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Als de financiële instellingen een dialoog voeren met deze bedrijven, ligt er vaak veel te weinig nadruk op het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen. Datzelfde geldt voor het bereiken van herstel en genoegdoening voor slachtoffers van schendingen.

Welke verzekeraars komen in actie tegen mensenrechtenschendingen?

  • Allianz (score: 1) screent de bedrijven waarin ze belegt niet specifiek op mensenrechtencriteria, zodat bedrijven die mensenrechten schenden bij Allianz buiten beeld kunnen blijven. Verder is Allianz niet transparant over de vraag of en zo ja hoe het concern deze bedrijven op de schendingen aanspreekt.
  • Bij APG (score: 2) en Aegon (score: 3) wordt in enkele gevallen een schending wel onderzocht, maar in te weinig gevallen konden APG en Aegon aantonen dat ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen.
  • NN Group (score: 6) belegt in acht van de tien onderzochte bedrijven en toonde aan dat zij met twee daarvan, en tevens met zes andere bedrijven in vergelijkbare omstandigheden, kritische gesprekken voert.
  • Bij Achmea (score: 10), Vivat (score: 9) en ASR (score: 8) is het proces van beoordeling van de schendingen, de te ondernemen actie en de transparantie daarover, goed op orde.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport in het Engels of de Nederlandstalige samenvatting

Praktijkonderzoek delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten (2013)

In 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen en beleggingen van banken- en verzekeringsgroepen in tien mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.

Achtergrond
Nederlandse banken en verzekeraars investeren en beleggen miljarden in mijnbouwbedrijven en olie- en gasproducenten die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Als banken en verzekeraars een dialoog voeren met deze bedrijven, ligt er meestal veel te weinig nadruk op het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen. Hetzelfde geldt voor het onderwerp herstel en genoegdoening voor slachtoffers van schendingen.

Welke verzekeraars beleggen in bedrijven die mensenrechten schenden?
Bij het beoordelen van de beleggingspraktijk hebben we onderscheid gemaakt tussen vermogensbeheer voor derden, en verzekeringsbeleggingen.

  • Voor zowel verzekeringsbeleggingen als vermogensbeheer scoort SNS Reaal het beste (10). Zij belegt niet in bedrijven die mensenrechten schenden.
  • Achmea, Aegon en ASR scoren prima als het gaat om verzekeringsbeleggingen. Met betrekking tot vermogensbeheer scoren Achmea, Aegon en APG (ruim) voldoende (7).
  • De verzekeraars Allianz, Delta Lloyd, Generali en Legal & General wilden niet meewerken aan het praktijkonderzoek. Zij scoren daarom het laagst (1).

undefined

 Lees het persbericht en het onderzoeksrapport.

Hoe scoren verzekeraars op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×