PageId: 16769

SVG: 6754

PNG: 10180

Praktijkonderzoek “Beleggingen in energiebedrijven” 2018 

Achtergrond
Dit rapport onderzoekt zeven grote banken en zeven grote verzekeraars die actief zijn in Nederland. Hieruit blijkt dat deze 14 financiële instellingen gezamenlijk van 2016 tot en met 2017 een totaalbedrag van 29 miljard euro in aandelen en obligaties van de onderzochte fossiele energiebedrijven belegden. Daarentegen belegden de banken en verzekeraars maar een magere 2 miljard euro in aandelen en obligaties van de onderzochte duurzame energiebedrijven. 

Welke financiele instellingen beleggen in fossiele energiebedrijven?
Drie jaar na het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 steken de grote banken en verzekeraars die actief zijn in Nederland nog steeds teveel geld van hun klanten in fossiele energiebedrijven. Hun beleggingen in fossiele energiebedrijven zoals gas-, olie- en kolenbedrijven, zijn 15 keer omvangrijker dan die in duurzame energiebedrijven zoals wind- zon- en geothermie bedrijven. 

Lees het persbericht, het onderzoek in het Engels of de Nederlandse samenvatting 

Praktijkonderzoek klimaatresolutie Shell (2018)

In navolging van het praktijkonderzoek in 2017 verscheen in 2018 een nieuw praktijkonderzoek naar het stemgedrag van verzekeraars op een klimaatresolutie tijdens een aandeelhoudersvergadering van Shell.

Achtergrond
Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een zeer grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaars van Shell. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2018 werd opnieuw een klimaatresolutie in stemming gebracht door Follow This. De resolutie riep Shell op om concrete doelstellingen, inclusief tussentijdse doelen, te publiceren om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs. Ook dit jaar is de klimaatresolutie niet aangenomen. Veel verzekeraars in Nederland beleggen in Shell en hadden de mogelijkheid om op de resolutie te stemmen.

Welke verzekeraars beleggen in Shell en hoe stemden zij over de klimaatresolutie?
Aegon, NN Group en Vivat, drie van de grootste verzekeringsgroepen in Nederland die in Shell beleggen, steunden op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei de nieuwe klimaatresolutie. Achmea en APG (Loyalis) onthielden zich van stemming en Allianz stemde zelfs tegen. ASR sluit, net als vorig jaar, Shell uit van beleggingen. In 2017 stemde alleen Vivat voor de klimaatresolutie bij Shell, zo bleek uit eerder onderzoek.

Lees het persbericht

Praktijkonderzoek klimaatresolutie Shell (2017)

In 2017 verscheen het praktijkonderzoek naar het stemgedrag van de acht grootste verzekeraars in Nederland op een klimaatresolutie tijdens een aandeelhoudersvergadering van Shell.

Achtergrond
Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell op 23 mei 2017 werd een resolutie in stemming gebracht die Shell vroeg om de afspraken in het VN Klimaatverdrag van Parijs te vertalen in reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. De klimaatresolutie werd niet aangenomen. Veel verzekeraars in Nederland beleggen in Shell en hadden de mogelijkheid om op de resolutie te stemmen.

Welke verzekeraars beleggen in Shell en hoe stemden zij over de klimaatresolutie?

  • Zeven van de acht grootste verzekeraars in Nederland beleggen in totaal voor 870 miljoen dollar in Shell. Van alle onderzochte verzekeraars belegt alleen ASR niet in Shell.
  • De meeste van de onderzochte verzekeraars stemden tegen of onthielden zich van stemming. Verzekeraars Achmea (Achmea Own Risk), Allianz en APG hebben tegen de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell gestemd. Aegon en NN Group hebben zich van stemming onthouden. Generali belegt wel in Shell maar geeft geen duidelijkheid of en hoe ze heeft gestemd over de klimaatresolutie.
  • Vivat heeft vóór de klimaatresolutie gestemd. Ook Achmea Investment Management, de vermogensbeheerder van Achmea en beheerder van het Wereldwijd Aandelenfonds, stemde voor.

 Lees het persbericht en het rapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×