Hoe wordt ons onderzoek uitgevoerd?

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? De onderzoeken worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.


Beleidsonderzoek

Voor de beleidsonderzoeken wordt naar het beleid van 16 verzekeraars voor beleggingen gekeken. Het gaat zowel om beleggingen die voor rekening en risico zijn van verzekeraars als voor die van polishouders. Wat staat er in het beleid over toepassing van duurzaamheidscriteria bij het beoordelen van beleggingen? De criteria zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Aan welke eisen goed beleid moet voldoen, is bepaald aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Op basis hiervan wordt het beleid van verzekeraars beoordeeld over een aantal specifieke thema’s en sectoren.

Van iedere verzekeraar wordt een profiel gemaakt, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores op de verschillende thema’s en sectoren. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. November 2022 publiceert de Eerlijke Verzekeringswijzer een rapport met daarin alle achtergronden bij de bevindingen van het laatste beleidsonderzoek (2022). Scroll naar beneden voor de rapporten van alle voorgaande beleidsonderzoeken.

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van verzekeraars slechts één van de elementen van verantwoord beleggen. Zeker zo belangrijk is de vraag of verzekeraars zich in de praktijk houden aan de standaarden en aan hun eigen beleid. Daarom onderzoeken we ook de beleggingspraktijk van de verzekeraars. Scroll naar beneden voor een overzicht van de praktijkonderzoeken.

Beleidsonderzoeken

Praktijkonderzoeken

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×