PageId: 8947

SVG: 6754

PNG: 10180

Hoe wordt ons onderzoek uitgevoerd?

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? De onderzoeken worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.


Beleidsonderzoek

Voor de beleidsonderzoeken wordt naar het beleid van tien verzekeraars voor beleggingen gekeken. Het gaat zowel om beleggingen die voor rekening en risico zijn van verzekeraars als voor die van polishouders. Wat staat er in het beleid over toepassing van duurzaamheidscriteria bij het beoordelen van beleggingen? De criteria zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Aan welke eisen goed beleid moet voldoen, is bepaald aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Op basis hiervan wordt het beleid van verzekeraars beoordeeld over een aantal specifieke thema’s en sectoren.

Van iedere verzekeraar wordt een profiel gemaakt, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores op de verschillende thema’s en sectoren. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. Lees hier het laatste beleidsrapport (januari 2020) van de 9 bestaande verzekeraars (Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Athora NL, CZ, Menzis, NN Group en VGZ)

En lees hier het eerste beleidsrapport (december 2021) van de 8 nieuwkomers in de Eerlijke Verzekeringswijzer ( De Goudse, DSW, Klaverblad, ONVZ, Unigarant/ANWB, Unive, ZLM en Zorg en zekerheid)

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van verzekeraars slechts één van de elementen van verantwoord beleggen. Zeker zo belangrijk is de vraag of verzekeraars zich in de praktijk houden aan de standaarden en aan hun eigen beleid. Daarom onderzoeken we ook de beleggingspraktijk van de tien verzekeraars. Scroll naar beneden voor een overzicht van de praktijkonderzoeken.

Beleidsonderzoeken

Praktijkonderzoeken

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×