Hoe wordt ons onderzoek uitgevoerd?

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt twee dingen: wat hebben verzekeraars in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? De onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo.


Beleidsonderzoek

Voor de beleidsonderzoeken kijkt Profundo naar het beleid van tien verzekeraars voor beleggingen. Het gaat zowel om beleggingen die voor rekening en risico zijn van verzekeraars als voor die van polishouders. Wat staat er in het beleid over toepassing van duurzaamheidscriteria bij het beoordelen van beleggingen? De criteria zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Aan welke eisen goed beleid moet voldoen, is bepaald aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Op basis hiervan wordt het beleid van verzekeraars beoordeeld over een aantal specifieke thema’s en sectoren.

Van iedere verzekeraar maakt Profundo een profiel, een analyse van het beleid en een overzicht van de scores op de verschillende thema’s en sectoren. De resultaten worden vastgelegd in rapporten. Lees hier het laatste beleidsrapport (2018).

Praktijkonderzoek
Natuurlijk is het beleid van verzekeraars slechts één van de elementen van verantwoord beleggen. Zeker zo belangrijk is de vraag of verzekeraars zich in de praktijk houden aan de standaarden en aan hun eigen beleid. Daarom onderzoekt Profundo ook de beleggingspraktijk van de tien verzekeraars. Scroll naar beneden voor een overzicht van de praktijkonderzoeken.

Over Profundo
Profundo is een onderzoeks- en adviesbureau dat een praktische bijdrage wil leveren aan een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. Profundo houdt zich bezig met internationale grondstofketens (zoals veeteelt en mijnbouw), de financiële sector en thema’s op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Beleidsonderzoeken

Praktijkonderzoeken

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×