Allianz, NN en Vivat beleggen in verwoesting Amazone

donderdag 27 augustus 2020


Terwijl in de Amazone nu al meer dan tienduizend branden zijn gezien, blijkt dat verzekeraars in Nederland beleggen in de verwoesting van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. Allianz en Aegon komen slecht uit het nieuwe praktijkonderzoek dat de Eerlijke Geldwijzer uitvoerde in samenwerking met Hivos en Both ENDS. Zij scoren beiden ‘rood’. NN en Vivat scoren middelmatig (oranje). 
Allianz is de grootste belegger in hoog-risicobedrijven in de keten van rundvlees- en sojaproductie, betrokken bij de ontbossing van deze natuurgebieden. De voornaamste reden voor de ontbossing is de productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. Allianz belegt maar liefst 439 miljoen euro gevolgd door NN 89 miljoen, Vivat 72 miljoen en Aegon 37,8 miljoen euro.

      

Ontbossing gaat gepaard met vele problemen
De ontbossing in de Amazone en de Cerrado-savanne gaat gepaard met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grootschalig dierenleed. Wetenschappers waarschuwen dat het Amazonewoud mogelijk binnen twintig jaar zo weinig regen produceert, dat het zichzelf niet meer in stand kan houden. Daarnaast komen wilde dieren om in branden, of vluchten ze naar stedelijke gebieden waar ze niet kunnen overleven en waar ze mogelijk virussen verspreiden die tot nu toe verborgen bleven in de bossen. Ontbossing gaat ook vaak gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof, onderdrukking en moord. Veel bedrijven en boeren die bos willen vrijmaken voor sojateelt, schuwen geweld niet.

Welke verzekeraars doen het niet goed?
Allianz en Aegon scoren slecht. Allianz neemt 439 miljoen euro voor zijn rekening. Aegon belegt 37,8 miljoen in de onderzochte bedrijven waarvan het risico groot is dat zij, direct of indirect, betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone.

Bij welke verzekeraars is er een begin maar moet het beter?
Vivat, ASR en NN Group scoren middelmatig. Zij investeren respectievelijk 72 miljoen, 20 miljoen en 88 miljoen euro in de onderzochte bedrijven.

Welke verzekeraars doen het goed?
Bij de verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ zijn geen financiële relaties gevonden met de onderzochte hoog-risicobedrijven.

Advies aan verzekeraars
Verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van de Amazone en de Cerrado te stoppen. Ze moeten een halt toeroepen aan mensenrechtenschendingen, dierenleed, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Onze aanbevelingen:

  • Stel een gedegen beleid op tegen ontbossing;
  • Stop zo snel mogelijk met investeringen in deze sojahandel voor veevoer en investeer in duurzame alternatieven;
  • Screen alle bedrijven die een risico op ontbossing vormen;
  • Sluit duidelijke overtreders uit;
  • Voer gesprekken met bedrijven en zorg dat die leiden tot een tijdgebonden actieplan waaraan het bedrijf zich houdt, inclusief een duidelijke beschrijving van de gevolgen wanneer het bedrijf deze verplichtingen niet nakomt.

Banken en pensioenfondsen en de verwoesting van de Amazone
In dit onderzoek zijn ook de banken en pensioenfondsen onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de banken hier en voor de pensioenfondsen hier.


Jozenildo vertelt over wat de verwoesting van de Amazone voor zijn gemeenschap betekent

Jozenildo is een chief van het dorp Açaizal en lid van de inheemse Munduruku-gemeenschap. Hij is leraar op de inheemse school van het dorp, vlak bij een sojaveld. Als de sojaboer zijn velden besproeit, komen er ook chemicaliën de school binnen; zoals de meeste gebouwen in de regio heeft de school open ramen. Door de jaren heen werd Jozenildo’s gemeenschap steeds meer omringd door sojabonenvelden. Sojaboeren hebben ook bossen ontbost die de gemeenschap als haar traditionele land beschouwde.

‘We merken dat de situatie elk jaar erger wordt,’ zegt Jozenildo. ‘Jagen wordt moeilijker; we kunnen geen fruit verzamelen zoals voorheen. Er zijn echt veel minder dieren. De vegetatie neemt af en al het wild verdwijnt en de beken drogen op. Vroeger was er fruit in overvloed, maar nu niet meer.’

‘Het land is hier niet vlak. Bij hevige regen stromen alle pesticiden en herbiciden de beek in, waar we vroeger dronken en baden. Maar door ontbossing drogen de beekjes op. Vroeger was er veel vis, maar we denken dat de agrochemicaliën de vis hebben gedood. Van de oudsten horen we dat er vroeger veel meer water in de beekjes zat. Een ouderling in ons dorp zegt dat de Amazone in een woestijn verandert, en dat is inderdaad wat we hier zien.’

Lees het persbericht, het Engelstalig onderzoeksrapport en de Nederlandse samenvatting

Stop de verwoesting van de Amazone

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×