Eerlijke Verzekeringswijzer verwelkomt IMVO-Convenant

donderdag 5 juli 2018

De Eerlijke Verzekeringswijzer is blij dat vandaag een IMVO-convenant voor de Nederlandse verzekeringssector is gesloten. Het convenant richt zich op de beleggingen van de verzekeraars. Het beoogt bij te dragen aan het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen, schade aan milieu en klimaat en van het ondermijnen van dierenwelzijn. 

Vijf van de zes partnerorganisaties binnen de Eerlijke Verzekeringswijzer-coalitie zijn partij bij het convenant, namelijk Amnesty International Nederland, FNV, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland ondertekenden het convenant namens ruim 165 verzekeraars en de ministers Hoekstra van Financiën en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deden dat namens de overheid. Ook Save the Children en Natuur & Milieu behoren tot de partijen bij het convenant.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het convenant geeft invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die verzekeraars hebben om (de risico’s op) misstanden bij hun beleggingen te minimaliseren of uit te sluiten, bijvoorbeeld door hun invloed aan te wenden in de richting van bedrijven waarin ze beleggen als die betrokken zijn bij dergelijke misstanden. Het convenant richt zich op het voeren van verantwoord beleggingsbeleid door verzekeraars vanwege het internationale karakter van deze activiteit. Het is daarom erg belangrijk dat ook de in Nederland gevestigde holdings, zoals Aegon en NN Group, vandaag hun steun aan dit convenant uitspreken en er in de komende jaren alles aan zullen doen om de doelstellingen van dit convenant op concernniveau te bereiken. Als zij goed beleid aannemen voor hun beleggingen, dan zou dat beleid ook voor hun buitenlandse dochters moeten gelden.

Breed palet aan thema’s

De Eerlijke Verzekeringswijzer doet al jaren onderzoek naar het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van de grootste verzekeringsgroepen in Nederland en maakte zich lange tijd sterk voor de totstandkoming van een convenant voor de sector. Nu het er is en het zich bovendien op een breed palet aan thema’s richt, kan tijdens de uitvoering ervan gewerkt worden aan verbetering van het beleggingsbeleid in de volle breedte en aan het voorkomen van negatieve impact van beleggingen voor mens, dier en milieu.

Lees het persbericht  

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×