Afscheid Dierenbescherming, welkom World Animal Protection

maandag 18 september 2017

De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer nemen afscheid van de Dierenbescherming en verwelkomen World Animal Protection als nieuwe coalitiegenoot.

undefined

Na bijna acht jaar samenwerking nemen de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer afscheid van de Dierenbescherming als coalitiepartner. Vanaf 2010 heeft de Dierenbescherming zich samen met de partnerorganisaties ingezet om banken en verzekeraars duurzamer te laten investeren, en daarbij dus ook sterk rekening te houden met dierenwelzijn. Herijking van de prioriteiten in het licht van noodzakelijke bezuinigingen was voor de Dierenbescherming aanleiding pas op de plaats te maken, en het stokje over te dragen aan World Animal Protection. Ook World Animal Protection zal zich binnen het samenwerkingsverband uiteraard specifiek richten op het thema dierenwelzijn. Waar de Dierenbescherming zich meer richt op (dieren in) Nederland, is de focus van World Animal Protection meer internationaal georiënteerd.

Dierenbescherming: bedankt!
De Eerlijke Geldwijzer bedankt de Dierenbescherming voor de actieve bijdrage en de altijd prettige en constructieve samenwerking. Het thema dierenwelzijn is bij banken en verzekeraars effectief onder de aandacht gebracht. Deze instellingen investeren veel in bedrijven die met dieren werken, en kunnen zo medeverantwoordelijk worden voor de omgang met dieren. De Eerlijke Geldwijzer spreekt banken en verzekeraars aan op het gebrek aan beleid voor deze investeringen, en/of het niet volgen van duurzaamheidsstandaarden en -richtlijnen bij hun investeringskeuzes.

Onder regie van de Dierenbescherming publiceerde de Eerlijke Bankwijzer enkele aansprekende rapporten over investeringen van banken met impact voor dieren, bijvoorbeeld in varkensboerderijen en veetransportbedrijven. In 2016 publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer, onder regie van de Dierenbescherming en in samenwerking met Bont voor Dieren, een alarmerend rapport over beleggingen van verzekeraars in gerenommeerde modehuizen die gebruikmaken van bont. De Dierenbescherming vertrekt, maar blijft het werk van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer steunen, als officiële ‘Steunbetuiger’!

World Animal Protection: welkom!
Wij zijn verheugd dat World Animal Protection de plek van de Dierenbescherming in de Eerlijke Geldwijzer-coalitie overneemt. World Animal Protection is wereldwijd een van de grootste organisaties voor de bescherming van dieren. Zij zet zich met name in voor het welzijn van wilde dieren, dieren in de vee-industrie, dieren in rampsituaties en (zwerf)honden. World Animal Protection biedt directe (nood)hulp, geeft voorlichting en lobbyt voor betere wetten en regels. 

Net als de andere leden van de coalitie (Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX) gelooft World Animal Protection in de combinatie van druk en dialoog, van ondersteuning en actie in de relatie met financiële instellingen. World Animal Protection ondersteunde al enkele jaren de algemene doelstelling van ‘de Eerlijke Wijzers’ en gaat aan de verwezenlijking daarvan nu zelf ook bijdragen.
 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×