Stoppen met steenkool? AXA zet belangrijke stap

maandag 1 mei 2017

AXA biedt niet langer verzekeringen aan bedrijven waarvan meer dan 50 procent van de opbrengsten uit kolen komt. ’s Werelds grootste verzekeringsmaatschappij zet hiermee een belangrijke stap in het uitfaseren van steenkool.

De aankondiging van AXA valt samen met de publicatie van een rapport in het kader van de ‘#UnfriendCoal’-campagne. Het rapport laat zien dat verzekeringsmaatschappijen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van klimaatverandering door hun verzekerings- en beleggingsactiviteiten.

AXA-klimaatbeleid
AXA belegde al niet in bedrijven waarvan meer dan 50 procent van de opbrengsten uit kolen komt. In het verlengde daarvan kondigde AXA aan deze bedrijven ook niet langer verzekeringen aan te bieden. Dit maakt AXA volgens de ‘#UnfriendCoal’-campagne de eerste grote verzekeraar die steenkoolbedrijven uitsluit van verzekeringen vanwege zorgen om klimaatverandering.

Andere verzekeringsmaatschappijen hebben in het verleden het klimaatbeleid van AXA gevolgd. Deze beslissing kan daarom een grote stap zijn in het onverzekerbaar maken van nieuwe en bestaande kolenprojecten. Zonder verzekering kunnen nieuwe kolenprojecten niet worden gefinancierd, en veel bestaande projecten kunnen niet meer worden geëxploiteerd.

Betrokkenheid verzekeringsmaatschappijen bij fossiele brandstof
Het besluit van AXA valt samen met de lancering van de campagne ‘#UnfriendCoal’, die druk op de verzekeringsindustrie legt om niet langer de kolenindustrie te ondersteunen en te verzekeren. Een door onderzoeksbureau Profundo geschreven rapport, dat onderdeel is van de campagne, laat zien dat de vijftien grootste Europese verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen meer dan 130 miljard dollar beleggen in fossiele-brandstofbedrijven. Elf van deze maatschappijen verzekeren tevens projecten voor fossiele brandstof. Slechts twee van de maatschappijen gebruiken hun macht als belangrijke aandeelhouders om de broeikasgasemissies van bedrijven te beïnvloeden.

Verzekeringsmaatschappijen maken dus op grote schaal fossiele-brandstofprojecten mogelijk door middel van beleggingen en het aanbieden van verzekeringen. Dit terwijl juist verzekeringsmaatschappijen al meer dan twintig jaar waarschuwen voor de risico’s van klimaatverandering, en de noodzaak benadrukken om dit aan te pakken. De betrokkenheid in de fossiele-brandstofsector is slecht verenigbaar met het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs.

Campagne #UnfriendCoal 
De #UnfriendCoal-campagnecoalitie – die momenteel bestaat uit Friends of the Earth Frankrijk, Greenpeace Zwitserland, Market Forces, Re: Common, the Sierra Club, the Sunrise Project en Urgewald – vraagt de verzekeringsindustrie om binnen zes maanden de volgende stappen te zetten:

  • Stop met het verzekeren van kolenprojecten;
  • Trek beleggingen in bedrijven die ten minste 30 procent van hun inkomsten uit kolen halen terug;
  • Zie af van, en stop met, het verzekeren van andere fossiele-brandstofprojecten;
  • Breid beleggingen in de schone energiesector uit.

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeringsmaatschappijen op bovenstaande stappen zo snel mogelijk te zetten!

Op de website www.unfriendcoal.com is het onderzoeksrapport te vinden, een samenvatting ervan, diverse infographics en een South Park-video over het verzekeren van kolen. Zie hier het nieuwe beleid van AXA.

Kijk hoe jouw verzekeraar scoort op klimaatbeleid.

Ben je tevreden? Stuur een compliment!
Ontevreden? Stuur een klacht!

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×