Overwinning voor de nertsen: Het verbod op de pelsdierhouderij blijft van kracht!

dinsdag 20 december 2016


De wet die vanaf 1 januari 2024 de pelsdierhouderij verbiedt is niet in strijd met het mensenrechtenverdrag. Dat heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag geoordeeld. Dit is een grote overwinning voor de nertsen, want deze uitspraak betekent dat er dan eindelijk een einde gaat komen aan deze wrede bedrijfstak in ons land.

 undefined

In 2013 is een wet aangenomen die vanaf 1 januari 2024 de pelsdierhouderij verbiedt. Deze wet treft de nertsenhouders in hun bedrijfsuitoefening. De overheid gaat ervan uit dat de nertsenhouders in de tussenliggende overgangsperiode de investeringen die zij in hun bedrijf hebben gedaan, kunnen terugverdienen. De nertsenhouders zijn het daar niet mee eens: volgens hen beperkt het verbod op uitbreiding en overdracht van hun bedrijven de bedrijfsuitoefening tijdens de overgangsperiode en biedt de overgangsperiode daardoor geen redelijke compensatie. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het Hof Den Haag eerder voldoende heeft gemotiveerd dat de nertsenhouders gedurende de overgangsperiode hun investeringen wel kunnen terugverdienen. Hiermee is het oordeel van het gerechtshof definitief geworden.

Praktijkonderzoek Bont en Exotisch leer
Op 23 februari 2016 publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer in samenwerking met Bont voor Dieren een praktijkonderzoek naar de beleggingen van de tien grootste verzekeringsgroepen in Nederland in modehuizen die gebruik maken van bont en exotisch leer, afkomstig van dieren die worden gevangen of gefokt voor hun vacht of huid. De modehuizen gebruiken het bont en exotisch leer in kleding, schoenen en accessoires (tassen, riemen, portefeuilles, etc.).

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat geen enkele van deze verzekeraars een voldoende scoorde. Achmea kreeg het rapportcijfer 5 (‘twijfelachtig’) voor de toepassing van het beleid in de vorm van dialoog met de modehuizen waarin ze investeert. Aegon, ASR en NN Group scoorden het rapportcijfer 2 (‘slecht’) voor de praktijkvoering. De zes overige verzekeraars - Allianz, APG (Loyalis), Delta Lloyd, Generali, Legal & General en Vivat Verzekeringen - scoorden ‘zeer slecht’ (1) vanwege het ontbreken van informatie over dierenwelzijnsbeleid en/of de toepassing daarvan bij bedrijven die betrokken zijn bij de productie en handel in bont en exotisch leer.
Het investeringsbeleid van de verzekeraars ten aanzien van het thema dierenwelzijn als zodanig wordt beoordeeld in de periodieke beleidsupdates van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeraars die in beleid én praktijk nog geen uitfasering / uitsluiting van investeringen en beleggingen in bont gerealiseerd hebben op om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×