PageId: 6022

SVG: 6754

PNG: 10180

Eén jaar Eerlijke Verzekeringswijzer

vrijdag 17 oktober 2014

1 jaar Eerlijke Verzekeringswijzer: tijd voor een tussenbalans

Ruim een jaar geleden werd de Eerlijke Verzekeringswijzer gelanceerd. Algemene doelstelling: het verduurzamen van verzekeringsgroepen met behulp van de consument. In september 2013 zag de website (www.eerlijkeverzekeringswijzer.nl) het levenslicht en tegelijk werd het eerste halfjaarlijkse beleidsonderzoek gepubliceerd. Het was het begin van een proces, dat erop is gericht een 'race to the top' onder de verzekeringsgroepen  te bewerkstelligen. De onderzochte (moeder-)bedrijven zijn ING (NN Groep), Achmea, SNS Reaal, ASR, Delta Lloyd, Aegon, Allianz, APG (Loyalis), Legal&General en Generali.

Tijd voor een tussenbalans. Wat is er gebeurd in dat eerste jaar? Wat zijn onze belangrijkste verrichtingen geweest? Hebben we al wat bereikt? Is er wat te vieren? Graag blikken we in deze nieuwsbrief samen met jou terug op de highlights van één jaar Eerlijke Verzekeringswijzer.
Ook kijken we even vooruit. Wat kun je in de komende tijd van ons verwachten?

Beleidsonderzoeken

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt het beleid dat de tien grootste verzekeringsgroepen in Nederland hanteren bij hun investeringen. Dit beleid strekt zich uit over tal van maatschappelijke onderwerpen en duurzaamheidsthema's, zoals mensenrechten, klimaatverandering, wapenproductie en dierenwelzijn.

Op 16 september 2013 werd het eerste halfjaarlijkse beleidsonderzoek gepubliceerd. De belangrijkste conclusie van deze nulmeting was dat de 'top tien' van verzekeraars in Nederland nog maar matig scoort op duurzaamheid. Zo bleken de meeste maatschappijen voor de thema’s klimaatverandering, gezondheid, natuur en dierenwelzijn nauwelijks, of in veel gevallen zelfs helemaal geen beleid te hebben. Voor beleid op mensenrechten scoorden slechts twee verzekeraars ‘goed’, waar de rest niet verder kwam dan 'zeer slecht' tot 'onvoldoende' (zie voor meer achtergronden het nieuwsbericht).

Op 26 mei 2014 vond publicatie van de eerste beleidsupdate plaats. Het resultaat loog er niet om: vijf van de ‘top 10’ verzekeringsgroepen behaalden samen maar liefst 55 hogere scores n.a.v. concrete verbeteringen van het beleid op tal van duurzaamheidsthema’s. Vooral ASR, maar ook Achmea, SNS Reaal en Aegon hadden in de onderzoeksperiode van 8 maanden grote stappen gezet om hun investeringen te verduurzamen. APG (Loyalis) boekte flinke vooruitgang op één belangrijk thema, namelijk ‘transparantie en verantwoording’. Hoewel de vijf andere verzekeraars helemaal geen verbeteringen hadden doorgevoerd in hun beleid (Delta Lloyd, Allianz, ING (NN Groep), Generali en Legal & General) kozen we voor een overwegend positieve boodschap in het persbericht bij deze eerste beleidsupdate. Zie voor meer informatie: het nieuwsbericht.

Op 4 november a.s. publiceert de Eerlijke Verzekeringswijzer de tweede beleidsupdate. Wat zal het beeld zijn? Zullen de verzekeringsgroepen die de vorige keer concrete stappen hebben gezet, deze lijn hebben doorgezet? Zullen de andere verzekeraars erin geslaagd zijn bij dit proces aan te haken? We zullen het spoedig weten.

Praktijkonderzoeken

Beleid is belangrijk, maar zeker zo belangrijk zijn de daadwerkelijke investeringen in de praktijk. Daarom voert de Eerlijke Verzekeringswijzer ook regelmatig praktijkonderzoeken uit naar de investeringen.

Op 17 december 2013 publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer haar eerste praktijkonderzoek, ‘Delfstofwinnende Bedrijven en Mensenrechten’. In deze studie werden de investeringsrelaties belicht tussen de verzekeraars en tien delfstofwinnende bedrijven die langdurig betrokken zijn (geweest) bij ernstige mensenrechtenschendingen. Daarbij stond de vraag centraal: (hoe) gebruiken de verzekeraars hun financiële macht om het gedrag van deze bedrijven in positieve zin te beïnvloeden? De scores voor de verzekeraars liepen van een 1 (laagste score) tot een 10 (hoogste score). Zie voor de bevindingen in vogelvlucht het nieuwsbericht.

In de twee weken na dit praktijkonderzoek schreven ruim 2000 mensen via de site van de Eerlijke Verzekeringswijzer hun verzekeraar aan om hun ongenoegen te ventileren.
Met name het feit dat vier verzekeringsgroepen (Allianz, Delta Lloyd, Generali en Legal & General) flink bleken te investeren in meerdere van de geselecteerde delfstofwinnende bedrijven, maar geen medewerking wilden verlenen aan het onderzoek, zette kwaad bloed.
Drie andere verzekeringsgroepen (Achmea, ASR en SNS Reaal) onderscheidden zich op positieve wijze: zij zegden schriftelijk aan de Eerlijke Verzekeringswijzer toe vanaf 2014 meer instrumenten te zullen inzetten om te voorkomen dat zij door hun investeringen diensten verlenen aan bedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.

POLITIEK
N.a.v. de publicatie van dit praktijkonderzoek diende de ChristenUnie, “constaterende dat Nederlandse financiële instellingen grootschalig investeren in ketens met een hoog risicoprofiel op duurzaamheid en mensenrechten”, een Kamermotie in. In de motie werd de regering opgeroepen “om de financiële sector expliciet op te nemen in het mvo-risicosectorenbeleid om duurzaamheid en transparantie in deze sector te bevorderen.” Een ruime Kamermeerderheid nam de motie aan.


Op 1 juli 2014 bracht de Eerlijke Verzekeringswijzer een tweede praktijkonderzoek uit, over de investeringen van de verzekeraars in twintig farmaceutische bedrijven ('Pharmaceutical companies and Access to Medicine’). Het onderzoek richtte zich op de keuzes die de top 10 verzekeraars in Nederland maken bij hun investeringen in grote internationale farmaceutische bedrijven en de wijze waarop deze keuzes al dan niet positief bijdragen aan de toegang tot medicijnen voor arme mensen.  Eén van de conclusies was dat de helft van de 10 verzekeraars niets doet om de toegang van armen tot geneesmiddelen te bevorderen. Positief punt was dat Achmea, ING en SNS Reaal (inmiddels: Vivat Verzekeringen) aan de Eerlijke Verzekeringswijzer toezegden om hun beleggingspraktijk ten aanzien van toegang tot geneesmiddelen voor medio 2015 (verder) te verbeteren. Voor meer informatie in het kort, zie het nieuwsbericht.

POLITIEK
 N.a.v. dit praktijkonderzoek werden Kamervragen gesteld. In haar antwoord op deze vragen riep minister Ploumen het Verbond van Verzekeraars op om aan de Access to Medicine Index bredere bekendheid te geven en de Index vaker toe te passen (27 augustus 2014).

                                                                           

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×