PageId: 8960

SVG: 6754

PNG: 10180

Nieuwsbrief 2 Eerlijke Verzekeringswijzer

donderdag 18 december 2014

Nieuwsbrief Eerlijke Verzekeringswijzer - tweede editie

Het is december en dus staan we met z’n allen in de warme belangstelling van de zorgverzekeraars in Nederland. Zij zien ons in 2015 graag als hun verzekeringnemers. Veel consumenten bestuderen de verschillen in de hoogte van de premies en het zorgaanbod. Steeds meer mensen nemen de duurzaamheidsprestaties van de verzekeraars mee in de overwegingen. Kan de Eerlijke Verzekeringswijzer een rol van betekenis spelen, als het gaat om de keuze voor een (nieuwe) zorgverzekeraar? Daarover meer in deze nieuwsbrief. Maar eerst blikken we terug naar de resultaten van de meest recente actualisering van het beleidsonderzoek. We besluiten deze nieuwsbrief met een korte vooruitblik (2015).

 

Verschillen duurzaamheidsbeleid groter

Op 4 november jl. hebben we de tweede actualisering van het beleidsonderzoek gepubliceerd. Hieruit bleek dat zes van de tien grootste verzekeringsgroepen in Nederland het afgelopen half jaar belangrijke verbeteringen in hun investeringsbeleid hadden aangebracht. SNS Reaal (Vivat Verzekeringen) voerde verreweg de meeste verbeteringen door, en haalde daarmee op maar liefst 15 van de twintig maatschappelijke onderwerpen hogere scores. Achmea haalde op zes thema’s hogere scores, ASR op drie. 

Allianz, ING (NN Groep) en Legal&General haalden samen zes hogere scores. Zij verbeterden alle drie hun beleid voor vermogensbeheer. Allianz en Legal&General haalden samen nog drie hogere scores, maar hier tegenover staan twee lagere rapportcijfers, voor het bonusbeleid respectievelijk belastingen en corruptie. De overige vier verzekeraars, Aegon, APG (Loyalis), Delta Lloyd en Generali, haalden geen hogere scores. 

SNS Reaal, Achmea en ASR zetten de toon,’ aldus projectleider Titus Bolten van de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Net als bij de vorige beoordeling een half jaar geleden, nemen zij ook nu weer het leeuwendeel van de beleidsverbeteringen voor hun rekening. Het is goed dat zij werk maken van het duurzaamheidsbeleid en dit ook aan de buitenwereld willen laten zien. Daar kunnen de andere verzekeraars een voorbeeld aan nemen. Dat wordt in toenemende mate ook door hun klanten van ze verwacht. Veel consumenten dringen er via onze website bij deze verzekeraars op aan om het beleid en de investeringspraktijk te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat een flink aantal verzekeraars bepaald nog niet aan deze verwachtingen beantwoordt.’

In totaal zijn er door zes verzekeraars samen 30 hogere scores gehaald ten opzichte van de vorige beoordeling. SNS Reaal (Vivat Verzekeringen) was goed voor de helft daarvan. Daarbij zitten enkele forse verhogingen. Zo scoort SNS Reaal nu een 9 voor belastingen en corruptie waar dit eerst nog een 5 was, en een 10 voor arbeidsrechten waar ze eerst een 7 had staan. Achmea’s rapportcijfer voor natuur steeg van een 6 naar een 9, en ASR haalde de hoogste score (10) voor mensenrechten.

Wil je het volledige beleidsrapport bekijken? Klik dan hier.

Zorgverzekeraars en de Eerlijke Verzekeringswijzer

In december zijn veel mensen bezig met het kiezen van hun zorgverzekeraar. Hierbij letten zij vooral op de verschillen in premies en het zorgaanbod, maar vaak verschillen die niet eens al te veel. Bij het kiezen van je zorgverzekeraar kun je ook rekening houden met duurzaamheidsaspecten!

De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt het maatschappelijk beleid en de investeringspraktijk van de tien grootste levensverzekeraars van Nederland. Meer dan andere verzekeraars, zoals zorg- of schadeverzekeraars, beleggen zij in aandelen en obligaties van bedrijven en in vastgoed. Levensverzekeraars beleggen voor de lange termijn en kunnen als aandeelhouders van bedrijven daadwerkelijk invloed op deze bedrijven uitoefenen. Daarom zijn ze voor de Eerlijke Verzekeringswijzer de meest interessante verzekeraars om te beoordelen.

Deze tien levensverzekeraars worden op concernniveau beoordeeld. Dat betekent dat beleid en praktijkvoering van de héle financiële groep waartoe een verzekeraar behoort, beoordeeld worden. De Eerlijke Verzekeringswijzer richt zich dus op het moederbedrijf, inclusief alle dochterondernemingen en merknamen. Onder de dochterondernemingen vallen ook diverse zorgverzekeraars. Omdat het investeringsbeleid van het moederbedrijf van toepassing is op alle dochterondernemingen, kun je voor de duurzaamheidsprestaties van een aantal zorgverzekeraars afgaan op de beoordeling van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Momenteel zijn er 14 zorgverzekeraars terug te vinden in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Dit zijn dochterondernemingen van drie verzekeringsgroepen: Achmea, ASR en Delta Lloyd. 
De meeste zorgverzekeraars die onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer vallen zijn dochterondernemingen van Achmea. Dit zijn Agis, FBTO, Zilveren Kruis, Prolife, OZF, Avéro, Interpolis, De Friesland Zorgverzekeraar, Kiemer en Youcare. Delta Lloyd is het moederbedrijf van OHRA en van de Delta Lloyd zorgverzekering. ASR is het moederbedrijf van De Amersfoortse en van Ditzo (zie tabel 1).

Tabel 1: zorgverzekeraars terug te vinden in de Eerlijke Verzekeringswijzer

 Achmea

 Delta Lloyd

 ASR

 Agis

 OHRA

 De Amersfoortse

 FBTO

 Delta Lloyd

 Ditzo

 Zilveren Kruis

 

 

 Prolife

 

 

 OZF

 

 

 Avéro

 

 

 Interpolis

 

 

 De Friesland Zorgverzekeraar

 

 

 Kiemer

 

 

 Youcare

 

 Van deze 14 zorgverzekeraars kun je dus de duurzaamheidsprestaties beoordelen door de scores van de moederbedrijven te bekijken (check hier wat hun scores zijn op de verschillende duurzaamheidsthema’s en sectoren). Hiermee biedt de Eerlijke Verzekeringswijzer inzicht in de duurzame prestaties van een klein deel van de zorgverzekeringsmarkt.

Vooruitblik 2015

Ook in 2015 zit de Eerlijke Verzekeringswijzer niet stil. In januari wordt alweer het derde thematische praktijkonderzoek gepubliceerd. Naar verwachting volgen ook in juni en december publicaties van praktijkonderzoeken, gericht op belangrijke thema’s. De volgende beleidsupdate staat gepland voor eind mei 2015.

Voor nu wensen de makers van deze Nieuwsbrief je hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×